Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

kolekcja mongolska i tybetańska

mongolska i tybetańska

Kolekcja tybetańska i mongolska stanowi największą część księgozbioru Muzeum Azji i Pacyfiku. Składają się na nią teksty religijne związane z buddyzmem i religią bon. Są to głównie fragmenty kanonu Kandżur (nauki Buddy) i Tendżur (komentarze do nauk Buddy) oraz zbiory modlitw i tekstów rytualnych w formie prywatnych modlitewników. Wśród książek pochodzących z Mongolii jedynie cztery utwory to rodzime przekłady, pozostałe teksty spisane są po tybetańsku w piśmie dBu can. Zdarzają się również dopiski lub tłumaczenia tytułów w odmianie kursywnej – dBu med, piśmie mongolskim, a rzadziej piśmie latsa.

Księgi składają się z luźnych kart papieru o wydłużonym formacie owiniętych w chustę (mong. barintag). Jest to format charakterystyczny dla tradycji tybetańskiej, która rozwinęła się pod wpływem indyjskim. W kolekcji znajdują się zarówno rękopisy, jak i ksylografy, zdarzają się również druki ruchomą czcionką. Część ksylografów zawiera paginację chińską, co sugeruje, że były drukowane w Pekinie. Datowanie ksiąg nie jest pewne, najprawdopodobniej większość z nich powstała na przełomie XIX i XX wieku.

Najcenniejsze egzemplarze to Diamentowa sutra spisana złotym tuszem (MAP 4323) oraz Opowieści króla Bikramidżid i Kisna oraz opowieści trzydziestu dwóch drewnianych mężów w tłumaczeniu mongolskim (MAP 9025). Obie książki to rękopisy pochodzące prawdopodobnie z XVIII lub XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje także zbiór modlitw (MAP 15539), zawierający fragment notacji muzycznej.

Kolekcja w większości została opracowana przez dr Thuptena Kungę Chashaba (Wydział Orientalistyczny UW). Pod kątem technologicznym księgozbiór został opisany w pracy doktorskiej dr hab. Agnieszki Helman-Ważny. Z kolei w ramach projektu digitalizacji prace prowadziła dr hab. Agata Bareja-Starzyńska (Wydział Orientalistyczny UW).first first Manuskrypty 1...75 z 75 first first
Numer inwentarzowy Tytuł/nazwa Język Datowanie
MAP 10015 Historia życia lamy Congkhapy mongolski 2 poł. XX wieku
MAP 10016/1-2 Zbiór tekstów modlitw i medytacji z tradycji Gelugpa [dge lugs pa] tybetański XIX-XX wiek
MAP 10016/3 Dwa buddyjskie teksty filozoficzne tybetański XIX-XX wiek
MAP 10016/4 Objaśnienie imion Mańdźuśriego tybetański poł. XIX wieku
MAP 10016/5 Zbiór 7 tekstów sakralnych zawierających rytuały ofiarne bóstw tantrycznych tybetański XIX-XX wiek
MAP 10016/6 Zbiór 5 tekstów modlitewnych szkoły Gelugpa tybetański XIX-XX wiek
MAP 10016/7 Sutra Doskonałości Mądrości w 8000 wersach tybetański XIX-XX wiek
MAP 10016/8 Zbiór tekstów modlitewnych kierowanych do grupy najbliższych uczniów Buddy Śakjamuniego, 16 arhantów tybetański XIX-XX wiek
MAP 10017/1 Biografia poety i wielkiego mistrza medytacji Milarepy [rje btsun mi la ras pa] tybetański poł. XIX wieku
MAP 10017/2 Modlitwa błogosławieństwa do 17 bóstw mandali Vajrasattvy tybetański poł. XIX wieku
MAP 10017/3 Metoda osiągania stanu wielce współcującego bodhisattwy Awalokiteśwary tybetański poł. XIX wieku
MAP 10018/1 Udzielanie i otrzymywanie Instrukcji Mahajany tybetański XIX wiek
MAP 10018/10 Tekst modlitwy do Jidama Jamantaki tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/11 Modlitwa ofiarna do Mahakali Czakdrukpa [phyag drug pa] tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/12 Tekst liturgii Białego Mahakali tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/13 Modlitwa ofiarna do Króla Prawa, Strażnika Czogial [chos rgyal] tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/14 Rozprawa filozoficzna z dziedziny buddyjskiej logiki, tyb.: [blo rig] pt. "Promienie słońca przynoszące pożytek wszystkim istotom" tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/15 Znaki i przyczyny, nauka rozumowania tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/16 Tekst niezidentyfikowany tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/2 Modlitwa i hołd dla linii przekazu Jidama Jamantaka tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/3 Tekst rytualny mandali 13 bóstw Jidama Jamantaka tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/4 Modlitwa rytuału ofiary składanej dla Makzor Gjalmo, manifestacji Palden Lhamo tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/5 Tekst rytualny z hołdem i ceremonią ofiarną dla Strażnika Dharmy Czamsinga [Icam sring] tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/6 Tekst rytuału ofiarnego dla Strażnika Dharmy, 4-głowego Mahakali tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/7 Tekst modlitwy ofiarnej i hołdu dla boga Brahmy tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/8 Tekst modlitwy do Wajśrawany, króla jakszów (tyb. gnod sbyin), bogactwa i strażnika skarbów tybetański XIX-XX wiek
MAP 10018/9 Hołd i modlitwa do linii przekazu - sukcesji lamów, dzierżawców praktyki medytacji Jidama Jamantaki tybetański XIX-XX wiek
MAP 10019 Modlitewnik mnicha buddyjskiego tybetański XIX-XX wiek
MAP 10020 Zbiór tekstów tybetański XIX-XX wiek
MAP 10021 Zbiór modlitw tybetański poł. XIX wieku
MAP 10022 Dźataki: tekst "O mądrości i głupocie" tybetański 2 poł. XIX wieku - 1 poł. XX wieku
MAP 10023 Sutra Złotego Blasku tybetański poł. XIX wieku
MAP 10024 Opowieści o Trzech Królestwach – przekład z chińskiego mongolski poł. XIX wieku
MAP 10217 Prajñā-pāramitā-sūtra tybetański XIX wiek
MAP 12268 Tekst rytualny poświęcony pięciu bóstwom opiekuńczym 'go ba'i lha lnga tybetański poł. XIX wieku
MAP 12269 Pochwała Buddy Śakjamuniego dla wielkiego zrozumienia zasady współzależnego powstania tybetański poł. XIX wieku
MAP 12270 Tekst rytualny poświęcony pięciu bóstwom opiekuńczym 'go ba'i lha lnga tybetański poł. XIX wieku
MAP 12271 Wyjaśnienie metody praktyki medytacji i recytacji mantry Buddy Medycyny tybetański poł. XIX wieku
MAP 12272 Oczyszczająca pudźa Buddy Medycyny tybetański poł. XIX wieku
MAP 12273 Metoda usuwania przeszkód poprzez medytację Bogini Białego Parasola tybetański poł. XIX wieku
MAP 12274 Pudźa ofiarna dla Strażnika Dharmy Czamsinga (lcam sring) tybetański poł. XIX wieku
MAP 12275 Pudźa Czterech Mandali bogini Tary tybetański poł. XIX wieku
MAP 12276 Tekst rytuału ofiarnego dla Wielkiej Bogini Palden Lhamo [dpal ldan lha mo] tybetański poł. XIX wieku
MAP 12277 Modlitwy do Dakini o 3 głowach i 10 rękach [so sor drang ma] tybetański poł. XIX wieku
MAP 12278 Modlitwa do bogini [so sor drang ma] tybetański poł. XIX wieku
MAP 12279 Modlitwa do białego i czarnego [króla] wężowych Nagów tybetański poł. XIX wieku
MAP 12384 Zbiór tekstów tybetański XIX-XX wiek
MAP 12385/1 Sutra Złotego Blasku tybetański XIX-XX wiek
MAP 12385/2 Sutra Złotego Blasku tybetański XIX-XX wiek
MAP 12385/3 Pięciu gniewnych strażników do 13 praktyki medytacyjnej tybetański XIX-XX wiek
MAP 13103 Sutra Serca (o Doskonałości Mądrości) tybetański 2 poł. XIX wieku
MAP 13106 Sutra Złotego Blasku tybetański 2 poł. XIX wieku
MAP 14136a Zbiór tekstów sakralnych tybetański 1 poł. XX wieku
MAP 14141 Diamentowa sutra tybetański 1 poł. XX wieku
MAP 14144 Rytuał oczyszczenia poprzez palenie kadzideł tybetański XX wiek
MAP 14146 1. Diamentowa sutra tybetański poł. XVII wieku
MAP 15539 Zbiór modlitw tybetański 2 poł. XIX wieku
MAP 15926 Zbiór tekstów tybetański XIX-XX wiek
MAP 15927 Zbiór tekstów rękopiśmiennych i ksylograficznych tybetański 2 poł. XIX wieku
MAP 15928 Zbiór tekstów buddyzmu tybetańskiego tybetański XIX-XX wiek
MAP 19958 Księga buddyjska tybetański 1 poł. XX wieku
MAP 4323 Diamentowa sutra tybetański XVII-XIX wiek
MAP 4683 Klocek ksylograficzny mongolski 1720
MAP 4870 Dźataki tybetański 1 poł. XIX wieku
MAP 6279 Sutra Złotego Blasku tybetański poł. XIX wieku
MAP 7053 Klocek ksylograficzny tybetański 1 poł. XIX wieku
MAP 9025 Opowieści króla Bikramidżid i Kisna oraz opowieści trzydziestu dwóch drewnianych mężów mongolski XVIII wiek
MAP 9181 Zbiór tekstów buddyzmu tybetańskiego tybetański XIX-XX wiek
MAP 9182 Zbiór 24 tekstów sakralnych z tradycji buddyzmu tybetańskiego XIX wiek
MAP 9183/1 Księga o praktyce medytacyjnej – rytuał pogrzebowy tybetański XIX-XX wiek
MAP 9183/2 Drogocenne źródło instrukcji tybetański XIX-XX wiek
MAP 9184 Historia księżycowej kukułki mongolski XVIII wiek
MAP 9245 Klocek ksylograficzny tybetański 2 poł. XIX wieku
MAP 9259 Modlitwa do białego i czarnego [króla] wężowych Nagów tybetański XIX-XX wiek
WPŁ 2014/74 Teksty buddyjskie mongolski, tybetański XIX-XX wiek
first first Manuskrypty 1...75 z 75 first first