Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 9182

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 9182 Read manuscript
ksylograf, manuskrypt
Zbiór 24 tekstów sakralnych z tradycji buddyzmu tybetańskiego
XIX wiek
Zbiór różnych tekstów sakralnych, opisów rytuałów, praktyk medytacyjnych i instrukcji, pochodzący z tradycji buddyzmu tybetańskiego (Wadźrajana) z Mongolii. Jest to osobisty modlitewnik lamy lub jogina, praktykującego indywidualnie.
0000v wewnętrzna strona okładki z tekstem, brak kontynuacji.
1. Medytacja gniewnej dakini [ye shes mkha’ ’gro ma’i bsgom bzlas bzhugs] [Mongołowie nazywają w skrócie: Czanadman Gom da] (folio 1-4 [1-4b], rękopis, 8,9 x 22,2 cm);
2. Modlitwa chroniąca od lęków [sgrubs thabs rin ’byung gi nang tshan gzungs las ‘byung ba ’od zer can ma’i sgrub thabs ’jigs kun mun sel nyi zla’i ’od zer zhes bya ba bzhugs] [Mong. nazywają: Nidan Ozer Dodwa] (5-18 kart [1-13b], rękopis, 8,9 x 22,2 cm);
3. Modlitwa Schronienia i oczyszczenia wodą [byabs khrus bzhugs so] [Mong. nazywają: Dżaw Tuj] (folio 19-22 [1-4a], 8,3 x 21,5 cm);
4. Wstęp do Sadhany Zielonej Tary [rje btsun sgrol ma’i bdag bskyed bzhugs so] [Mong. nazywają: Dolman Dag Dzid] (folio 23-25 [1-3a], rękopis, 8,9 x 22,2 cm);
5. Wstęp do Sadhany Palden Lhamo [lha mo’i tsong khrus zhes bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają: Lha man Tuj] (folio 25-30 [1-5a], rękopis, 6,4 x 17,8 cm);
6. Sadhana „Żelaznego Haka” [nor lha dam can yab yum la dbang bsdud bsur khams gsum ’gugs pa’i lcags kya’i bzhugs so] [Mong. nazywają: Dziak Dzia] (folio 31-32 [1-2b], kaligrafia, 8,8 x 21,9 cm);
7. Tekst medyczny z tradycji Menla – recepty [Mong. nazywają: Mandzior] (folio 33-87 [1-54b], rękopisy, 9 x 22,5 cm); skan 0083r, 0085r, do góry nogami
8. Sadhana „Odcięcie samsary” [yang zab ’khor pa rgyun gcod kyi man ngag bzhugs so] [Mong. nazywają: Khorwa Dżun dziod] (folio 88-93 [1-6b], rękopis, 7,3 x 22,3 cm);
9. Przygotowanie do inicjacji Begtse [gnod sbyin begtse lcam dral la dbang gi ’phrin las bcom tshul zhes bya ba zhugs (bzhugs) so] [Mong. nazywają: Begtse wang Trinlej] (folio 94-95 [1-2b], rękopis, 8,7 x 22,2 cm);
10. Praktyka modlitwy Schronienia [skyabs ’gro khrid zhes bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają: Dziam do] (folio 96-99 [1-4a], rękopis, 7 x 20,5 cm);
11. Modlitwa pochwalna 32 znaków Buddy [sangs rgyas byang sems kyi mtshan brjod sogs sna tshogs kyi skor bzhugs so] [Mong. nazywają: Candżad Na Cog] (folio 100-102 [1-3b], rękopis, 7,3 x 26,5 cm);
12. Spis treści wróżb Dordże Legpa [bstan pa’i bka’ srung chen po drag rtsal myur mgyogs kyi ’phrin las dang phran pa dam can skyos bu chen po rdo rje legs pa’i chos skor gyi ljags lung zab mo mnos pa’i thob yig dang rgyud rim bzhugs] (folio 103-109 [1-7b], rękopis, 8,9 x 22,2 cm);
13. Praktyka egzorcyzmów przeciw zbrukaniom i inwokacja do Padmasambhawy (Pema Dziungne) [mnol bsangs ga bzlog bsgyur zhes bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają: San dok] (harmonijka, folio 110-114 [1-3b], 7,6 x 18,1 cm; rękopis na chińskim papierze);
14. Sadhana „Kaganek rozjaśniający [mrok] umysłu…” [nyon mongs dug gsum ’dul pa’i (ba’i) man ngag yid kyi mun sel zhes bya bzhugs so] [Mong. nazywają: Manak Idzi Munsel] (folio 115-124, rękopis, 9 x 44,5 cm);
15. 8-częściowa modlitwa do Buddów [Mong. nazywają: Khandżad Dod wa] (folio 125-135 [1-10a], rękopis, 7,1 x 20,1 cm, papier rosyjski);
16. Sadhana Czakrasamwary (Heruki) [dpal ’khor lo sdom pa yab yum kyi rkang brgyad bstod pa la brten ba’i nyams len rgyun ’khyer bde ba mchog gi lam bzang zhes bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają: Soldew Godzid] (folio 136-170 [1-11b], rękopis, 8,8 x 22 cm);
17. Modlitwa do linii Thang stong rgyal po [chos ’brel dngos thob kyi bla ma rnams kyi gsol ’debs byin rlabs sko (sgo) ’byed ces bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają: Montsig] (folio 171-174 [1-13a], rękopis, rosyjski papier – pieczęć, 9 x 22 cm);
18. Praktyka medytacji Białej Tary [Mong. nazywają: Dolkar Sadhana] (folio 175-180, rękopis, 9 x 22,2 cm);
19. Przywołanie bogactwa [dpal o rgyan chen pos mdzad pa’i mnol bsangs byin …. can bzhugs pa’i dbu phyogs la …] [Mong. nazywają: Guru Rinpocze Monlam] (folio 181-196 [1-16a], druk ksylograficzny, 8 x 22,2 cm);
20. Praktyka egzorcyzmu i ochrony mienia [mnol bsangs gi’i bzlog bsgyur bzhugs] [Mong. nazywają: Dok Nol San] (folio 197-200 [1-3a + 1ab, rękopis, 9 x 22,2 cm);
21. Modlitwa na 49 dni Bardo [’khor lo ’bar pa’i rigs nyams su blang tshul phung sri phyi mar ’thag pa’i ’khrul ’khor zhes bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają: Bardo Monlam] (folio 201-215 [1-15b], rękopis, 9 x 22,1 cm);
22. Modlitwa o dobre odrodzenie dla zmarłych [byis pa’i gdon chen bcva lnga’i bsrung ’khor gdon bgegs dpung ’joms zhes bya bzhugs] [Mong. nazywają: Bom Dziom Monlam] (folio 216-222 [1-7a], rękopis, 8,8 x 22,5 cm);
23. Ochrona dla zwierząt domowych (koń, owca, koza, wielbłąd, krowa) [Mong. nazywają: Dziag Szor] (folio 223-227 [1-5b], rękopis, 7,4 x 17,5 cm);
24. Praktyka przywołania ducha opiekuńczego góry [ce spyang gi bsangs zhes bya ba bzhugs sto (so)] [San dzia Dam] (folio 228-231, rękopis, 7,2 x 21 cm);
25. cztery luźne karty (folio 232-235).
Karty umieszczone są pomiędzy dwiema tekturowymi okładkami i owinięte w tkaninę, na której znajduje się odręczny napis po mongolsku Namyn. barintak – "chusta do ksiąg".
papier czerpany, papier maszynowy, tusz czarny
9 × 22 × 4.5 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH