Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 10016/1-2

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 10016/1-2 Read manuscript
druk ruchomymi czcionkami, ksylograf
Zbiór tekstów modlitw i medytacji z tradycji Gelugpa [dge lugs pa]
XIX-XX wiek
tybetański
tybetańskie
Zbiór 11 tekstów buddyjskich:
1) Modlitwa 7 części z tradycji Jamantaki [dpal rdo rje 'jigs byed kyi dpal rgyual gso ba'i dngas bstod pa smon la shes brjod yan lag bdun pa rnams bzhugs so] (folio 1-7);
2) Modlitwa ofiarna strażnika Dharmy, Króla Prawa Dharmaradźi [dam can chos kyi rgyal ba'i gtor chog bskal gso bstod bskul dang bcas pa bzhugs so] (folio 8-34);
3) Modlitwa do Białego Mahakali-Gonkara [mgon dkar yid bzhin nor bya'i sgrub thabs bzhugs so] (folio 35-40, karta druga (folio 36) znacznie zniszczona);
4) Modlitwa rytualna władcy świata pożądania, bogini Palden Lhamo Makzorma ['dod khams dbang phyug ma dmag gzor ma rgyab mo'i sgrub tharbs gtor chag bzhugs so] (oryginalnie 42 karty, brak karty 6, 18, zduplikowana karta 14; folio 41-81);
5) Metody praktyki medytacji 13 bóstw Jamantaki [dpal rdo rje 'jigs byed lha bcu gsum ma'i sgrub ba'i thabs] (folio 82-118);
6) Hołd i modlitwa ofiarna dla Strażnika Dharmy Czamsing [chos spyod dregs pa lcam sring gi mdon rtogs bskang bshogs pa bstod pa bsku la dang bcas pa bzhugs so] (folio 119-135);
7) Modlitwa ofiarna i hołd dla 4-głowego Mahakali (folio 136-148);
8) Modlitwa 6-ramiennego Mahakali, Strażnika Mądrości (tekst bez zakończenia) [myung mdzad ye shes mgon po phyag drug pa'i gtor chog bskang gso cha lag dang bcas pa bzhugs so] (folio 149-180);
9) Hołd i modlitwa ofiarna dla Boga Brahmy (tekst bez zakończenia) (folio 181-187);
10) Modlitwa do Bogini Białego Parasola Dungkarmo [gdung dkar mo] (folio 188-221);
11) Fragmenty modlitw Lhamo [lha mo] (folio 222-230), tekst niekompletny 3 ostatnie karty z wyższymi numerami.
Teksty przechowywane razem z obiektami MAP/3-8, całość owinięta w bawełnianą chustę.
papier czerpany, papier maszynowy, tusz czarny
10 × 37 × 9 cm
Chiny, Tybet (Teksty 1-9 z paginacją chińską, prawdopodobnie wydane w Pekinie. Tekst 10 możliwe, że był wydany w Tybecie.)
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH