Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

O projekcie

o projekcie

„Digitalizacja manuskryptów i ksiąg drukowanych z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku” to dwuletni projekt prowadzony w latach 2019–2020 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa”. Miał on na celu utworzenie ogólnodostępnej biblioteki cyfrowej i udostępnienie unikatowego księgozbioru Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.

Projekt był zadaniem wieloetapowym, realizowanym przez interdyscyplinarny zespół, który składa się głównie z orientalistów i konserwatorów.

Etapy digitalizacji

Pierwszym etapem digitalizacji było wstępne opracowanie ksiąg przez orientalistów specjalizujących się w badaniu literatury i piśmiennictwa azjatyckiego. Badacze m.in. dokonali identyfikacji języka, w jakim spisano teksty, odczytali ich treść, a także zweryfikowali kolejności ułożenia kart.

Następnie księgi były przeglądane przez konserwatorów i poddawane niezbędnym zabiegom konserwatorskim, umożliwiającym ich bezpieczną digitalizację.

Kolejnym etapem było wykonanie odwzorowań cyfrowych poszczególnych kart pod nadzorem konserwatorskim oraz obróbka metadanych.

Gotowe zdjęcia wraz z metadanymi opisowymi umieszczono w bibliotece cyfrowej.

W ramach projektu prowadzono także działania edukacyjne, takie jak warsztaty rodzinne „Azjatyckie Manuskrypty” oraz „Szkoła Manuskryptów” – program adresowany do studentów uczelni wyższych.

Zespół

Koordynacja
Dominika Kossowska-Janik, Muzeum Azji i Pacyfiku
dr Jacek Tomaszewski, Muzeum Azji i Pacyfiku

Digitalizacja fotograficzna
Konrad Stasiuk

Nadzór konserwatorski
Magdalena Grenda-Kurmanow, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Projekt aplikacji internetowej
Paweł Borycki

Opracowanie zbiorów

dr Andrea Acri, École Pratique des Hautes Études, PSL Université
dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Ilona Kędzia, Instytut Orientalistyki, Uniwersytet Jagielloński
dr Jotika Khur-Yearn, Librarian for SE Asia and Arts & Humanities, SOAS University of London
dr Sirisarn Mueanphothong, Department of Oriental Language, Silpakorn University w Bangkoku
dr Monika Nowakowska, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
dr Aleksandra Wąsowicz-Peinado, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Roberta Zollo, Centre for the study of Manuscript Cultures, University of Hamburg

Konsultacje

dr Barbara Ewa Banasik, Muzeum Azji i Pacyfiku
prof. Justin McDaniel, University of Pennsylvania
dr Ewa Paśnik-Tułowiecka, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
dr Renoo Wichasin, Chiang Mai University

Zdjęcie przedstawiające prace podczas fotografowania manuskryptów. Zbliżenie przedstawiające mierzenie bambusowych deszczułek. Zdjęcie przestawiające obracanie karty podczas fotografowania.