Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 9181

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 9181 Read manuscript
druk ruchomymi czcionkami, ksylograf, manuskrypt
Zbiór tekstów buddyzmu tybetańskiego
różni autorzy
XIX-XX wiek
tybetański
tybetańskie
Zbiór różnych utworów sakralnych – instrukcji medytacyjnych, rytuałów, egzorcyzmów, nauk buddyjskich etc., pochodzących z tradycji buddyzmu tybetańskiego (Wadźrajana).
1. Modlitwa bogactwa [gser ’od dam pa mdo sde dbang po’i bsangs mchod g.yang ’gug bsam pa’i don ’grub zhes bya ba bzhugs so] [Mongołowie nazywają ten utwór w skrócie: Ser od yan gig] (folio 1-5 [1-5a], rękopis, 8,3 x 21,8 cm);
2. Ofiara ognia, homa [sgrol dkar yid bzhin gyi sgo nas dur ba’i spyin bsreg (sreg) zhes bya ba bzhugs so] [Mongołowie nazywają Dzin Sreg] (folio 6-9 [1-4a], rękopis, 8,8 x 22,4 cm, papier zeszytowy);
3. Modlitwa do Zielonej Tary [rje btsun ’phags ma sgrol ma la gsol ba ’debs la gdung ’bod bslu med ma bzhugs so], [Mong. nazywają Dol ma Sol dew] (folio 10-15 [1-6a], rękopis, 8,9 x 22,2 cm);
4. Sadhana 21 form Tary [jo bo rje lugs kyi sgrol ma nyer gcig gi sgrub thabs las tshogs dngos grub rnam gnyis kyi bar mdzod ces bya ba bzhugs], [Mong. nazywają Dol ma Nir dzig gi Duw taw] (folio 16-32 [1-17a], rękopis, 8,9 x 22,2 cm);
5. Sadhana Mahakali 4-głowego [lha chen drag po’i zhal bzhi’i sko nas nag phyags dgra bgegs dpung ’joms gnam lcag rdo rje zhes bzhugs] [Mong. nazywają Dżag dor dże] (folio 33-36 [1-4b], rękopis, 7,8 x 22 cm);
6. Modlitwa Schronienia Tary [rje btsun sgrol ma la brten pa’i ’chi bslu’i gdams pa tshe srog skyob byed zhes bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają Tse srog Dzowdzid] (folio 37-41 [1-5b], rękopis, 7,1 x 22,2 cm);
7. Modlitwa ślubowań Samaja [cho rabs kun du tshul khrims rnam par dag pa bsrung nus pa’i smon tshig zhes bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają Damtsig Monlam] (folio 42-44 [1-3a], rękopis, 7,2 x 17,1 cm);
8. Modlitwa do kręgu lamy [mkhan chen chos kyi rgyal po’i gsung ’bum las brten bzhengs bris pa brten nyes pa bshags pa bzhugs so] [Mong. nazywają Lama Chanczin Dzinchor Soldew] (folio 45-47 [1-3a], druk ksylograficzny, 7,1 x 19,4 cm);
9. Dwa teksty bez kart tytułowych, niekompletne (folio 48-55, pierwszy tekst - 3 karty 1-3b, rękopis 7,2 x 21,5 cm;
drugi – 5 kart [1-5b] 9,1 x 22,4 cm) [lam sel gyi gtor ma] (ofiara składana w celu rozjaśnienia drogi);
10. Rytuał ofiarny Kalaćakry [mchog gi dang po’i sangs rgyas las phyung ba rgyud kyi rgyal po dpal dus kyi ’khor lo zhes bya ba] [Mong. nazywają Dżudzi Dzialwo Dukhor] (folio 56-58 [1-3a], rękopis, 8,8 x 22,2 cm);
11. Sadhana 4 Buddów [sdom gsum ldan pas nyin zhag phrugs gcig la nyoms len ji ltar bya ba’i tshul nor bu rnam par bkra ba’i mdzos rgyan zhes bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają Dzidar Dżajwin Tsul] (folio 59-77 [1-19a], druk ksylograficzny, na 2 i 3 stronie 4 wizerunki Buddów; strona tytułowa – ramka 2 x 15 cm; karta 8,8 x 22,3 cm); 2 x karta 6b, brak 7b (jest 7a);
12. fragment praktyki Dakini [gsang ba ye shes mkha’ ’gro’i sgrubs thabs zhes bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają Khandro Duwtaw] (folio 78-82 [1-5b], rękopis, tusz czarny i czerwony);
13. Ofiary dla Mahakali [myur mdzad ye shes kyi mgon po’i zhi rgyas dbang gsum gtor sgrub kyi ’don chog gi go rim bzhugs] [Mong. nazywają Gonpo Duwtaw] (folio 83-105 [1-24a], rękopis, 8,7 x 22 cm);
14. Tekst do konsekracji obrazów thang-ka [bskal bzang sangs rgyas stong gis rab gnas bsdus pa bzhugs so] [Mong. nazywają Rab Nej] (folio 106-107 [1-2b], rękopis, 8 x 21,9 cm);
15. Powierzenie się opiece jidama i innych opiekunów religii autorstwa Dalajlamy V (Za hor bandes sbyar ba) [tytuł: yi dam chos bsrung rnams kyi ’phrin bcol zhugs] (folio 108-125 [1-18a], druk ksylograficzny);
16. Modlitwa do Buddy Amitajusa, tyb. Tsepame [tshe yi mthar nye bar phan ba’i mann gag ’khrul snang dbyings grol zhes bya ba bzhugs so], [Mong. nazywają Tul Nan Jen dol] (folio 126-189 [1-64a], druk ksylograficzny 8,1 x 21 cm); brak skanu 7a i 7b, 2 x skan 8a i 8b;
17. Sadhana Białej Tary [sgrol dkar yid bzhin ’khor lo’i bzlog bsgyur] [Mong. nazywają Idszin Korlo Duwtaw] (folio 190-192 [1-3a], rękopis, 8,8 x 22,3 cm);
18. Rytuały klasztoru Sera [se ra byes nyan grwa tshang gi thun mongs ma yin pa’i chos spyod gsum bzhugs] [Mong. nazywają Sera Datsan gi Czodwa] (folio 193-203 [1-11b], druk ksylograficzny, 7,4 x 22,7 cm, sponsor: Rab ’byams ngag dbang chos mchog);
19. Praktyka Dakini Senge Dongma [ye shes kyi mkha’ ’gro ma sengnge gdong ma can gyi grib sel bkug pa’i lcags kyu zhes bya ba bzhugs so] [Mong. nazywają Senge Donman Dżagdzu] (folio 24-208 [1-5b], rękopis, 7,2 x 22,5 cm);
20. Dharani Dakini Sengdon [brak tytułu, początek: gnas gsum mkha’ ’gro kun gyi gtso…] [Mong. nazywają Seng don Dodwa] (folio 209-216 [1-8b], rękopis, 7 x 22,4 cm);
21. Modlitwa do Trzech Klejnotów [dkon mchog gsum] [Mong nazywają Konczog sum] (folio 217-233, brudnopis jednostronny, 9,1 x 20,5 cm);
22. Modlitwa do Padmasambhawy [brak tytułu, początek: lhun grub bde ba chen po’i pho brang nas || dus gsum sangs rgyas padma’i thod phreng rstal ||…] [Mong. nazywają Gompo Dodwa] (folio 234-242 [1-9a], druk ksylograficzny, 9,5 x 25,5 cm);
23. Rytuał tormy Mahakali [myur mdzad ye shes kyi mgon po’i gtor sgrub kyi ’don chog gi rim pa] [Mong. nazywają Czakdrugpa Duwtaw] (folio 243-244 [1-2b], rękopis, 8,7 x 22,3 cm);
24. Modlitwa do 10 Gniewnych [yul lha gnyan po btsan rgod ’bar ba’i shugs ldan gyi gsol mchod btsan dmar bzhad pa’i gad rgyangs bzhugs] [Mong. nazywają Czidzan Srun man prin dzol] (folio 245-258 [1-14b], 8,1 x 23,8 cm).
Na niektórych kartach znajduje się suchy tłok papierni Spadkobierców Sumkina z numerem 8, co datuje papier między rokiem 1867 a 1917. Karty umieszczone są pomiędzy dwiema tekturowymi okładkami i owinięte w chustę.
papier czerpany, papier maszynowy, tusz
9.5 × 25 × 4.5 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH