Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 10020

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 10020 Read manuscript
ksylograf, manuskrypt
Zbiór tekstów
XIX-XX wiek
tybetański
tybetańskie
Księga zawiera 12 tekstów o różnorodnej tematyce.
1. Sutra doskonałości Mądrości w stu tysiącu wersów [phags pa śes rab kyi pha rol tu phyin pa stoń phrag brgya pi don ma nor bar nsdus pa bum chuń-żes bya pa bźugs so] (folio 1-2);
2. Modlitwa spełniające życzenia [Pad ma byung gnas bSam pa lhun grub bzhugs so] (folio 3-8);
3. Pudźa ofiarna dla Hajagriwy [rta mgrin gsang sgrub kyi tshogs khor kyi cho ga rnal byor rol pa'i dga' ston zhes bya ba bzhugs so] (folio 9-19);
4. Niebiański napój - fale nektaru dla gniewnych buddów [Dregs po sde brgyad la gser skyems gtong ba'i cho ga bdud rtsi rlabs phreng zhes bya pa bzhugs so] (folio 20-24);
5. Pudźa oczyszczenia, zaproszenia i pochwał dla boga bogactwa Dzambhala [spyan 'dren khrugs gsol dang jo bo jei mdzad pa'i dzam bha la dkar po' bstod pa bzhugs so] (folio 25-33);
6. Osiągnięcia bogactw przez praktyki pięciu bogów na smokach, Skarb Klejnotów, Modlitwy dobrobytu i bogactwa dedykowane Białemu Dzambhala [dzam dkar brug gźon lha lńi sgo nas sgrub bya tshul yid bźin nor búi bań mdzod ces bya ba bźugs so] (folio 34-47);
7. Tajemna praktyka Hajagriwy, zwana bębnem zwycięstwa nad demonami [rta mgrin gsang sgrub kyi sgo nas bzlog pa'i bdud dpung pham pa’i rgyal rna zhes bya ba bzhugs so] (folio 48-53);
8. Recytacja i medytacja bóstw Białego Parasola [gsung tor gdungs dkar mo’i bsgom bzlas bde ba can gyi zhing du bgrod gdams pa bya rgyal khyung gi rta pho zhes bya ba bzhugs so] (folio 54-60);
9. Sposób recytacji mantry Buddy Mitugpa, odcięcie trwania nieczystego stanu [rdo rje mi khrugs pa'i rtsa snags don thab las sgrib rgyun gcod ces bya ba bzhugs so] (folio 61-62);
10. Metody recytacji 5 serii wielkiej mantry dla oczyszczenia złej karmy [ngan song sbyong pa la cher bsngags pa gzungs cen sde lna'i don thab bzhugs so] (folio 63-68, ksylograf 7 x 22 cm);
11. Modlitwa białego parasola [phags pa gdungs dkar mchog grub bzhugs so] (folio 69-93, rękopis, 8,8 x 21,8 cm);
12. Diamentowa sutra ['phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya ba bzhugs so] (folio 94-145, rękopis, 7,7 x 22 cm).
Tekst włożony pomiędzy dwie tekturowe okładki pokryte kolorowymi adamaszkami. Całość owinięta w bawełnianą chustę.
papier czerpany, papier maszynowy, tusz czarny
9 × 22 × 5 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH