Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 9259

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 9259 Read manuscript
druk ruchomymi czcionkami
Klu 'bum dkar po’i bzhugs so
Modlitwa do białego i czarnego [króla] wężowych Nagów
XIX-XX wiek
tybetański
tybetańskie
Od 1 do 162 strony tekst jest modlitwą do białego Nagi. Ostatnie trzy karty to modlitwa do Czarnego Nagi (brak strony tytułowej). Na pierwszej karcie (folio 1v) znajdują się przedstawienia Nagaradźy i Palden Lhamo, na drugiej karcie (folio 2r) umieszczony jest dwukrotnie znak mantry hung pismem lantza. W drugim tekście na ostatniej karcie (folio 156r) znajdują się przedstawienia Congkhapy i Króla Nagów oraz Strażników Czterech Stron Świata.
Tekst jest owinięty w bawełnianą chustę.
papier czerpany, papier maszynowy, tusz czarny, tusz czerwony
11.5 × 43 × 3.5 cm
Mongolia (klasztor Gandan Phun Tsogling)
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH