Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 15927

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 15927 Read manuscript
ksylograf, manuskrypt
Zbiór tekstów rękopiśmiennych i ksylograficznych
2 poł. XIX wieku
tybetański
tybetańskie
Zbiór 35 tekstów. Dwie kwadratowe karty (folio 6r i 8r) są wypełnione wzorem złożonym z koncentrycznych kręgów, w których są teksty zaklęć a w zewnętrznych kręgach są wadżry i płomienie. Numerem 16 jest oznaczona zakładka z bambusa i papieru. Na karcie 22 znajduje się linearny rysunek 5 zwierząt hodowlanych w Mongolii: koń, jak, koza, baran i wielbłąd dwugarbny.
Karty umieszczone są pomiędzy drewnianymi okładkami połączonymi ze sobą drewnianym płótnem i owinięte w płócienną chustę. Na niektórych kartach są widoczne pieczęci carskich papierni wytłoczone na sucho.
papier czerpany, papier maszynowy, tusz czarny
8.8 × 35.5 × 3 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH