Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

kolekcja indyjska i nepalska

indyjska i nepalska

Na kolekcję składają się przede wszystkim manuskrypty pochodzące z Nepalu lub północnych Indii spisane głównie w języku sanskryckim, rzadziej w newari. Są to w większości fragmenty tekstów religijnych, hinduskich lub buddyjskich. Jedynie kilka egzemplarzy stanowią teksty o charakterze świeckim. Księgi przeważnie składają się z luźnych kart wielowarstwowego papieru, niekiedy mają format harmonijki. Zazwyczaj strony verso pokryte są żółtym barwnikiem, mającym właściwości owadobójcze. W kolekcji znajdują się także cztery manuskrypty spisane na liściach palmowych – trzy w języku orija, jeden po tamilsku.

Teksty w sanskrycie i newari w ramach projektu opracowała dr Monika Nowakowska (Wydział Orientalistyczny UW), natomiast manuskrypt tamilski został opisany przez Ilonę Kędzię (Instytut Orientalistyki UJ).first first Manuskrypty 1...43 z 43 first first
Numer inwentarzowy Tytuł/nazwa Język Datowanie
WPŁ/2002/66 Fragment manuskryptu sanskryckiego sanskryt XX wiek
MAP 7201 Narasimha orija XX wiek
MAP 7200 Ramajana (fragment) orija XX wiek
MAP 4417 Okładka manuskryptu 2 poł. XX wieku
MAP 21730 Zbiór tekstów sanskryt XX wiek
MAP 21729 Fragment manuskryptu w sanskrycie sanskryt XX wiek
MAP 21728 Bhagawad-gita (Mahabharata) sanskryt XX wiek
MAP 21727 Fragment manuskryptu w sanskrycie sanskryt XX wiek
MAP 21726 Mahabharata (fragmenty) sanskryt XX wiek
MAP 21725 Skanda-purana sanskryt XX wiek
MAP 21724 Hariwanśa (suplement Mahabharaty) sanskryt XX wiek
MAP 21723 Aranjaka-parwan z Mahabharaty sanskryt XX wiek
MAP 21722 Madhawija-karika-wiwarana sanskryt XX wiek
MAP 21721 Sarwankasza - komentarz do poematu Maghy (Māgha) Śiśupala-wadha (Śiśupāla-vādha), czyli „Zabicie Śiśupali”, autorstwa Mallinathy Suriego sanskryt XX wiek
MAP 21720 Leksykon sanskrycki sanskryt XX wiek
MAP 21719 Adhjatma-ramajana sanskryt XX wiek
MAP 21718 Padma-purana (fragment) sanskryt XX wiek
MAP 21717 Śrimad-bhagawatam (fragment) sanskryt XX wiek
MAP 21716 Padma-purana (fragment) sanskryt XX wiek
MAP 21715 Fragment Śanti-parwanu z Mahabharaty sanskryt XX wiek
MAP 20401 Opowieści związane z eposem Mahābhārata oraz opowieści wampira związane ze zbiorem Vetālapañcaviṃśatikā tamilski XIX-XX wiek
MAP 18520 „Lakhabindha” (fragment „Ramajany”) orija XVIII wiek
MAP 14152 Buddyjski zbiór tantryczny - trzy teksty: 1. Mahapratisara-mahawidjaradźńi; 2. Maha-sahasra-pramardani; 3. ? sanskryt 1 poł. XX wieku
MAP 14151 Jadźńawalkja-dharmaśastra-wiwrytti ("Komentarz do dharmaśastry Jadźńawalkji") sanskryt 2 poł. XIX wieku
MAP 14150 Ćanakja-sara-sangraha ("Zbiór esencji [nauk] Ćanakji") w przekładzie. Zbiór przysłów, maksym dydaktycznych i moralnych, o charakterze świeckim newari, sanskryt 1 poł. XX wieku
MAP 14149 Anekartha-kosza ("Kosz wielu znaczeń") - Słownik synonimów sanskryt 1 poł. XIX wieku
MAP 14148 Tekst śiwaicki sanskryt 1 poł. XX wieku
MAP 14147/2 Ćanakja-sara-sangraha - Zbiór przysłów, maksym dydaktycznych i moralnych, o charakterze świeckim newari, sanskryt 1 poł. XX wieku
MAP 14147/1 Laghu-siddhanta-kaumudi - Traktat-podręcznik gramatyki sanskrytu sanskryt 1909-1910
MAP 14145 Modlitwy i mantry tantryczne hinduistyczne nepalski, sanskryt 2 poł. XIX wieku
MAP 14143 Tablice astrologiczne sanskryt 2 poł. XIX wieku
MAP 14142 „Sabha-parwan” z „Mahabharaty” newari, sanskryt 2 poł. XIX wieku
MAP 14140 Rękopis ze zbiorem buddyjskich dharani newari, sanskryt 1 poł. XX wieku
MAP 14139 Snana-widhi ("Reguły ablucji") sanskryt 1 poł. XX wieku
MAP 14138 Dewi-gita ("Pieśń Bogini") sanskryt XIX-XX wiek
MAP 14137 Manuskrypt z modlitwami i zaklęciami XIX-XX wiek
MAP 14135 1. Ćanakja-sara-sangraha ("Zbiór esencji [nauk] Ćanakji") w przekładzie. Zbiór przysłów, maksym dydaktycznych i moralnych, o charakterze świeckim. 2. Traktat gramatyczny newari, sanskryt XIX-XX wiek
MAP 14134 1. Modlitwa hinduistyczna (medytacja nad Bhagawadgitą). 2. Tantryczny hymn hinduistyczny na cześć Śiwy sanskryt XX wiek
MAP 14133 Zbiór formuł rytualno-modlitewnych sanskryt XX wiek
MAP 14115 Okładka manuskryptu 2 poł. XX wieku
MAP 14114 Okładka manuskryptu 2 poł. XX wieku
MAP 12392 Tablica miedziana nepalski 2 poł. XX wieku
MAP 12391 Tablica miedziana nepalski 2 poł. XX wieku
first first Manuskrypty 1...43 z 43 first first