Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 21730

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 21730 Read manuscript
manuskrypt
Zbiór tekstów
XX wiek
sanskryt
dewanagari
Mieszanka kilkunastu manuskryptów, pojedynczych kart. 1. karty oryginalnie numerowane 66, potem od 70 do 75, potem 78 2. ta sama ręka, co wyżej?, karty oryginalnie numerowane 79-80, 95, 97-99, 24? (nieczytelna ostatnia cyfra) 3. dwukolorowy, fragment Padmapurany (pātalakhaṃḍe, śeṣa-vatsyāyana-saṃvāde-), karty oryginalnie numerowane od 6-8, 42-44, 47-48 na karcie 6 koniec trzeciej lekcji (raghunāthapura??ghra/hgna??veśo-nāma) na karcie 42 koniec szesnastej lekcji (śeṣa-vātsyāyana-saṃvāde vyacanasyaśca-mahayagamanaṃ nāma) 4. karty oryginalnie numerowane od 4-6, 9-14 (vāstu-prakaraṇa, yātrāprakaraṇa, miśraprakaraṇa) 5. podobna ręka co 4?. pojedyncza karta oryginalnie nr 54? 6. ładny, delikatny manuskrypt (Amarakośa?), z połamanym stronami numerowany oryginalnie od 10, 12-13 (w konserwacji, strony 34-36), 14-15, 25, 27? 7. ładne, równiutkie znaki, kart numerowane oryginalnie od 2 do 6 pokłony, numerowane od 41 8. namazany, delikatny, karty numerowane oryginalnie od 12 do 16, potem nieczytelny numer, nadal chyba 1coś na końcowej stronie. tekst w strofach – wedle zakończenia na ostatniej stronie fragment Markandeja-purany (Mārkaṇḍeya Purāṇa) (iti śrī-mā???ḍeya-purāṇe sūrya-sāva(r)ṇike bh?Mvya?tare-saptaśatīka-lā?aDikAvidhānaṃ nAma) śubham astu) 9. dwie dwukolorowe karty, coś w strofach, karty numerowane oryginalnie 54-55 10. karta nienumerowana oryginalnie, kolorowe dandy 11. pojedyncza karta oryginalnie numerowana 3 12. pojedyncza karta oryginalnie numerowana nr 3, mantry? 13. pojedyncza karta nienumerowana śrīrāmajī 14. pojedyncza karta oryginalnie numerowana 1 15. pojedyncza karta oryginalnie numerowana 3 (rytuał) 16. pojedyncza karta oryginalnie numerowana 3? 17. pojedyncza karta oryginalnie numerowana 31, ładnie napisana 18. pojedyncza karta, urwana, ta sama ręka, co 17? 19. pojedyncza karta oryginalnie numerowana 49, kolorowe marginesy, ładna (Durga…?) 20. pojedyncza karta oryginalnie numerowana 1, tytułowa (na okładce zapis tytułu? Annapūrṇapaddhatimatraḥ 76) 21. pojedyncza kartka, spis tekstów 22. pojedyncza karta oryginalnie numerowana 21, końcówka podrozdziału, z Bhagavata-purany (śrībhāgavate mahāpurāṇe, ….), piętnasta lekcja 23. pojedyncza karta oryginalnie numerowana 3, Govindā… 24. trzy karty numerowane 43, 52 i 55. Prawdopodobnie tekst astrologiczny Bahaskary. 25. jedna karta z eposu Mahābhārata, āraṇyaka-parvan, notowane w wydaniu bombajskim w supplementary passages. 26. cztery karty, numerowane oryginalnie 48-49 i 56-57 fragment Śantiparwanu z eposu Mahābhārata (kim ca pAtram apAtram….] – bombajska edycja. 27.1 karta (jednostronna) z początku I lekcji Bhagawadgity, z komentarzem prozą.
papier, tusz czarny, tusz czerwony
16 × 30 cm
Indie, Nepal
domena publiczna
OAI-PMH