Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

Indian and Nepali Collection

Indian and Nepali

The collection consists mainly of manuscripts from Nepal and Northern India written predominantly in Sanskrit or, less frequently, Newari. Most are fragments of religious texts – Hindu or Buddhist and only a few are lay in content. The majority of the books are composed of loose pieces of multilayered paper, sometimes they are concertina-shaped. Verso pages are usually covered in yellow dye with insecticidal properties. The collection also includes four manuscripts written on palm leaves – three in the Odia language and one in Tamil.

The texts in Sanskrit and Newari were researched by Monika Nowakowska, PhD (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw), while the Tamil manuscript was described by Ilona Kędzia (Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University).first first Manuscripts 1...43 z 43 first first
Catalog number Title Language Date
MAP 12391 Copperplate Nepali 2nd half of the 20th century
MAP 12392 Copperplate Nepali 2nd half of the 20th century
MAP 14114 Manuscript cover 2nd half of the 20th century
MAP 14115 Manuscript cover 2nd half of the 20th century
MAP 14133 A compilation of ritual formulas and prayers Sanskrit 20th century
MAP 14134 1. Hindu prayer (meditation on the Bhagavad Gita). 2. A tantric hymn in honor of Shiva Sanskrit 20th century
MAP 14135 1. Canakya-sara-samgraha ("A collection of the essence of [the teachings of] Canakya") - a collections of didactic and moral maxims and proverbs; 2. Some grammatical treatise Newari, Sanskrit 19th-20th century
MAP 14137 A collections of various prayers and spells 19th-20th century
MAP 14138 Devi Gita ("The Song of the Goddess") Sanskrit 19th-20th century
MAP 14139 Snana Vidhi (An ablution manual) Sanskrit 1st half of the 20th century
MAP 14140 A collection of Buddhist formulas (dhāraṇīs) Newari, Sanskrit 1st half of the 20th century
MAP 14142 The Sabhā-parvan of the Mahābhārata Newari, Sanskrit 2nd half of the 19th century
MAP 14143 Astrological tables Sanskrit 2nd half of the 19th century
MAP 14145 A collection of Hindu tantric prayers and mantras Nepali, Sanskrit 2nd half of the 19th century
MAP 14147/1 Laghu-siddhanta-kaumudi - A grammatical manual of the Sanskrit language Sanskrit 1909-1910
MAP 14147/2 Canakya-sara-samgraha - A collection of the essence of [the teachings of] Canakya - A collections of didactic and moral maxims and proverbs Newari, Sanskrit 1st half of the 20th century
MAP 14148 Some Śaiva text Sanskrit 1st half of the 20th century
MAP 14149 Anekartha-kosha - A Sanskrit lexicon Sanskrit 1st half of the 19th century
MAP 14150 Canakya-sara-samgraha - A collection of the essence of [the teachings of] Canakya - A collections of didactic and moral maxims and proverbs Newari, Sanskrit 1st half of the 20th century
MAP 14151 Yajnavalkya-dharmashastra-vivritti ("A commentary on the law treatise of Yajnavalkya") Sanskrit 2nd half of the 19th century
MAP 14152 Three Tantric ritual manuals: 1. Mahapratisara-mahavidyarajni; 2. Maha-sahasra-pramardani; 3. ? Sanskrit 1st half of the 20th century
MAP 18520 Lakhabindha (part of Rāmāyaṇa) Odia 18th century
MAP 20401 Stories related with the Mahābhārata epic; vampire tales related with Vetālapañcaviṃśatikā collection Tamil 19th-20th century
MAP 21715 A fragment of Śānti-pārvan of the Mahābhārata Sanskrit 20th century
MAP 21716 A fragment of the Padma-purana Sanskrit 20th century
MAP 21717 A fragment of the Shrimad Bhagavata (Bhagvat Purana) Sanskrit 20th century
MAP 21718 A fragment of the Padma-purana Sanskrit 20th century
MAP 21719 Adhyatma-ramayana Sanskrit 20th century
MAP 21720 A Sanskrit lexicon Sanskrit 20th century
MAP 21721 Sarvankasha of Mallinatha Suri Sanskrit 20th century
MAP 21722 Mādhavīya-kārika-vivaraṇa Sanskrit 20th century
MAP 21723 The Aranyaka-parvan of the Mahabharata Sanskrit 20th century
MAP 21724 Hariwamsa / Harivansha Sanskrit 20th century
MAP 21725 Skanda-purana Sanskrit 20th century
MAP 21726 Fragments of the Mahabharata Sanskrit 20th century
MAP 21727 Fragment of a Sanskrit manuscript Sanskrit 20th century
MAP 21728 Bhagavad Gita (Mahabharata) Sanskrit 20th century
MAP 21729 Fragment of a Sanskrit manuscript Sanskrit 20th century
MAP 21730 Collection of texts Sanskrit 20th century
MAP 4417 Manuscript cover 2nd half of the 20th century
MAP 7200 Rāmāyaṇa (fragment) Odia 20th century
MAP 7201 Narasimha Odia 20th century
WPŁ/2002/66 Fragment of a Sanskrit manuscript Sanskrit 20th century
first first Manuscripts 1...43 z 43 first first
up