Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 21719

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 21719 Read manuscript
manuskrypt
Adhyātma-rāmāyaṇa
Adhjatma-ramajana
XX wiek
sanskryt
dewanagari
Rękopis jest nieciągły, w trzech blokach: 1. trzy karty: karta oryginalnie numerowana 71 zawiera 9 sargę z Kiṣkindhā-kāṇḍa, czyli czwartej księgi, stronie verso karty kończy się i sarga, i Kiṣkindhā-kāṇḍa, zaczyna się Sundara-kāṇḍa (czyli piąta, ”piękna” księga), 1 sarga. karta numer 7(2) kontynuacja 1 sargi do 48 strofy karta bez numeracji, kontynuacja, i na stronie recto koniec, wedle rękopisu, 1 lekcji (adhyāya) Sundara-kandy 2. karta bez numeracji (być może 110, tylko zero zostało), Yuddha-kāṇḍa (księga szósta, „Bitewna”), zaczyna się od strofy 62, a na drugiej stronie od strofki 85 z 14 sargi/adhjaji dochodząc do ostatniej strofki, 100, tej sargi 3. 18 kart, numerowanych karta 113 zaczyna się od 65 strofy piętnastej sargi „Księgi bitewnej” (Yuddha-kāṇḍa), która się kończy na dole strony. I początek szesnastej sargi karta 114 zaczyna się od 18 strofy szesnastej sargi karta 115 zaczyna się od strofy 48 szesnastej sargi i kończy się tam Yuddha-kāṇḍa; na stronie zaczyna się Uttara-kāṇḍa, czyli „ostatnia”, siódma księga tekstu. karta 116 zaczyna się od 28 strofy pierwszej sargi karta 117 zaczyna się od 61 strofy pierwszej sargi/adhjaji i na tej stronie koniec 1 sargi karta 118 zaczyna się od strofy 28 drugiej sargi karta 119 zaczyna się od strofy 63 drugiej sargi i na dole strony koniec sargi 2 karta 120 zaczyna się w środku strofy 16 trzeciej sargi karta 121 zaczyna się od 51 strofy trzeciej sargi, tu się też kończy 3 sarga karta 122 - uzupełniona inną ręką – zaczyna się od strofy 20 czwartej sargi karta 123 zaczyna się od strofy 55 czwartej sargi karta 124 zaczyna się od strofy 18 karta 125 zaczyna się od strofy 41 piątej sargi Uttarakandy karta 126 zaczyna się od końca piątej sargi karta 127 od strofy 31 szóstej sargi karta 128 od strofki 3 sargi 7 karta 129 zaczyna się od strofy 36 7 sargi Uttarakandy karta numer 1?/130 – zaczyna się od strofy 71 z 7 sargi z Uttarakandy, na pierwszej stronie koniec sargi, a potem 8 sarga.
Karty zostały uporządkowane zgodnie z treścią w odniesieniu do tekstu wedle edycji tego tekstu na stronie https://sanskritdocuments.org/itrans/raama/. [rękopis używa terminu adhyāya (podrozdział/lekcja) na podrozdziały, edycja na stronie sanskritdocuments używa terminu sarga].
papier, tusz czarny
12 × 30 cm
Indie, Nepal
domena publiczna
OAI-PMH