Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 14135

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 14135 Read manuscript
manuskrypt
1. Cāṇakya-sāra-saṃgraha; 2. ?
1. Ćanakja-sara-sangraha ("Zbiór esencji [nauk] Ćanakji") w przekładzie. Zbiór przysłów, maksym dydaktycznych i moralnych, o charakterze świeckim. 2. Traktat gramatyczny
XIX-XX wiek
newari, sanskryt
newa, praćalit
1. Zbiór przysłów, maksym dydaktycznych i moralnych, o charakterze świeckim (folio 1-55) 2. Tekst gramatyczny (folio 56-86).
Karty sklejone z kilku warstw papieru. Strony verso barwione na żółto.
papier, tusz czarny, tusz czerwony
7.2 × 26.8 × 4 cm
Indie, Nepal
L. Sternbach, Subhāṣita, Gnomic and Didactic Literature, History of Indian Literature, Vol. IV,1, Wiesbaden 1974, p. 47.
domena publiczna
OAI-PMH