Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

kolekcja indonezyjska

indonezyjska

Na kolekcję indonezyjską składają się głównie księgi balijskie oraz batackie, powstałe w większości w 2. poł. XIX lub 1. poł. XX wieku.

Z Bali pochodzą manuskrypty na liściach palmowych, zawierające przede wszystkim teksty o tematyce medycznej i magicznej często związanej z tradycją usada. Zostały one spisane w piśmie i języku balijskim oraz w języku starojawajskim. Młodsze egzemplarze zawierają głównie przedstawienia z eposu Ramajana.

Szczególnie zagadkowy jest manuskrypt MAP 4278. Jest on spisany w lokalnej odmianie pisma starojawajskiego, pochodzącej najprawdopodobniej z wyspy Lombok. Manuskrypt nosi ślady użytkowania, a nawet tradycyjnych zabiegów naprawczych.

Znaczącą częścią kolekcji indonezyjskiej są także manuskrypty pochodzące z północnej Sumatry. Teksty spisano w dwóch odmianach pisma i języka batackiego, którymi posługują się grupy Bataków Toba i Simalungun. Wśród nich można wyróżnić księgi kapłanów datu wykonane na korze (tzw. pustaha) oraz inskrypcje na bambusowych tubach. Na uwagę zasługuje także amulet składający się z drewnianych deszczułek. Kilka egzemplarzy powstało prawdopodobnie na potrzeby europejskich kolekcjonerów. Są to np. inskrypcja na łopatce wołu, czy pojemniki zdobione tradycyjnym kalendarzem.

Manuskrypty balijskie zostały opracowane przez dr Andreę Acri (École Pratique des Hautes Études, PSL Université), natomiast księgi batackie opisała Roberta Zollo (Centre for the study of Manuscript Cultures, University of Hamburg).first first Manuskrypty 1...32 z 32 first first
Numer inwentarzowy Tytuł/nazwa Język Datowanie
MAP 2539 Linia Wisznu starojawajski 1931
MAP 2535 Manuskrypt balijski balijski XX wiek
MAP 2536 Tekst medyczny Kuranta Bolon balijski, starojawajski XX wiek
MAP 2538 Manuskrypt balijski balijski, starojawajski XX wiek
MAP 2540 Sposoby na pokonanie choroby wywołanej przez złe duchy balijski, starojawajski XX wiek
MAP 2541 Tekst magiczny starojawajski XX wiek
MAP 2542 Manuskrypt balijski balijski XX wiek
MAP 2543 Zaklęcia przeciw chorobie Pamali balijski, starojawajski XX wiek
MAP 2544 Manuskrypt balijski balijski, starojawajski XX wiek
MAP 2545 Manuskrypt balijski balijski, starojawajski XX wiek
MAP 2546 Manuskrypt balijski XX wiek
MAP 2547 Manuskrypt balijski balijski XX wiek
MAP 2548 Manuskrypt balijski balijski XX wiek
MAP 2556 Układ pięciu świętych sylab ; Święte rozdziały ; Instrukcje do zrozumienia Wszechobecnego Pana, itp. starojawajski XX wiek
MAP 2802 Tradycyjny kalendarz batacki XX wiek
MAP 9070 Manuskrypt balijski balijski XX wiek
MAP 9071 Manuskrypt balijski balijski XX wiek
MAP 9072 Manuskrypt balijski balijski XX wiek
MAP 17365 Manuskrypt balijski balijski XX wiek
MAP 17519 kalendarz batacki (porhalaan) batacki XX wiek
MAP 2537 (1) Malat Rasmi; (2) poemat Tantri balijski, środkowojawajski 1884
MAP 2549 Manuskrypt w formie bambusowej tuby simalungun (batacki) XIX-XX wiek
MAP 2550 Manuskrypt w formie bambusowej tuby simalungun (batacki) XIX-XX wiek
MAP 2551 Manuskrypt w formie bambusowej tuby simalungun (batacki) XIX-XX wiek
MAP 2552 Manuskrypt w formie bambusowej tuby simalungun (batacki) XIX-XX wiek
MAP 2555 Manuskrypt na bambusie simalungun (batacki) XIX-XX wiek
MAP 4278 Manuskrypt jawajski XIX-XX wiek
MAP 14721 Manuskrypt w formie bambusowej tuby simalungun (batacki) XIX-XX wiek
MAP 14722 Wyrocznia simalungun (batacki) XIX-XX wiek
MAP 2553 Pustaha toba (batacki) XVIII-XX wiek
MAP 2554 Pustaha toba (batacki) XVIII-XX wiek
MAP 11798 Pustaha toba (batacki) XVIII-XIX wiek
first first Manuskrypty 1...32 z 32 first first