Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 2537

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 2537 Read manuscript
manuskrypt
(1) Kiduṅ Malat Rasmi; (2) Kiduṅ Tantri
(1) Malat Rasmi; (2) poemat Tantri
1884
balijski, środkowojawajski
balijskie
(1) Fragment Kiduṅ Malat Rasmi (dzieła znanego również jako Kiduṅ Pañji Malat Rasmi), romansu z XVIII wiecznego balijskiego cyklu opisującego dzieje legendarnego bohatera Pañji i księżniczki Rangkesari we wschodniej Jawie. (2) (od folio 43v): fragment Kiduṅ Tantri, opowieści baśniowych.
Trzecia cyfra w dacie w kolofonie jest nieczytelna, ale może być tam napisane śaka 1896 lub 1796 (AD 1884 lub 1974) . Ponieważ manuskrypt został zakupiony przez Andrzeja Wawrzyniaka przed 1971, ta pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna.
liście palmowe
3.6 × 42.2 × 6 cm
Indonezja (Bali)
domena publiczna
OAI-PMH