Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 2538

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 2538 Read manuscript
manuskrypt
Manuskrypt balijski
XX wiek
balijski, starojawajski
balijskie
Rozmaite zapiski dotyczące zaklęć (tzn. Raja Panulah ‘Kat’, przeciwko chorobom), głównie o charakterze egzorcystycznym, umiejscowienie bóstw w ludzkim ciele, mantry, ofiary, itd. Niektóre fragmenty zawierają formuły obecne w tekstach usada (np. paṅalahniṅ pitahaḥ/pitaraḥ, folio 1r). Folio 24v-25r zawierają analogie do tekstu o mistycyzmie alfabetu zatytułowanego Rva Bhineda.
Numeracja jest niekonsekwentna i kilkukrotnie rozpoczyna się od nowa. Kilka kart nie ma numeracji. Inne mogą być przemieszane. Wygląda na to, że manuskrypt zawiera fragmenty z kilku różnych rękopisów.
liście palmowe
3.1 × 28.3 × 5 cm
Indonezja (Bali)
domena publiczna
OAI-PMH