Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 14721

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 14721 Read manuscript
manuskrypt
† † kkon kandihan sintak hatas to(m)bo(m)kon (sa/ma)ku tor(u) hate-hate […]
Manuskrypt w formie bambusowej tuby
XIX-XX wiek
simalungun (batacki)
simalungun (batackie)
Tekst dzieli się na dwie sekcje. W pierwszej znajduje się list z pogróżkami, a w drugiej powtórzone inwokacje zwracające się do różnych bóstw. Konkretnie do bóstw zamieszkujących trzy różne światy, które wg mitologii batackiej, tworzą wszechświat: świat wyższy, świat środkowy i podziemia.
Organizacja wizualna: podwójna czarna linia nad pierwszą linijką tekstu; po 13 linijce, czarna linia o długości 1.2 cm dzieli tekst na dwie sekcje. 22 linie tekstu.
bambus
23.5 × 6.2 cm
Indonezja (Północna Sumatra)
domena publiczna
OAI-PMH