Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuskrypt MAP 2549

Wróć do kolekcji manuskryptów

MAP 2549 Read manuscript
manuskrypt
(lo/so)mbah kuba ni ompuṁ tuvan padoha ni haji […]
Manuskrypt w formie bambusowej tuby
XIX-XX wiek
simalungun (batacki)
simalungun (batackie)
Tekst zawiera wezwania do różnych postaci. Pierwszą z nich jest Naga Padoha. Jest to mityczne stworzenie, które wg mitologii batackiej zamieszkuje Podziemie. W dalszej kolejności następują inwokacje do kolejnych postaci, zaczynające się od formuły: mari ma handingan "przyjdź tutaj". Imiona wzywanych postaci są poprzedzone dwoma tytułami: Dayang i Pavang, z których pierwszy był tradycyjnie używany w odniesieniu do żeńskich bóstw, takich jak Si Dayang Deak Parujiar, znanej z walki z Naga Padoha i zwycięstwa nad nim, co dało początek ludzkiemu światu. Z kolei użycie drugiego tytułu, Pavang, który oznacza króla bądź jest tytułem honorowym, zdaje się sugerować, że Dayang użyto w znaczeniu zwykłych żeńskich postaci, być może wysokich rangą, ale nie prawdziwych bóstw.
Z prawej strony walca znajduje się króciutki zapleciony bawełniany sznurek. Rozmieszczenie wizualne: nad pierwszą linijką tekstu widoczna jest podwójna czarna linia z różnymi małymi abstrakcyjnymi rysunkami; mały kwadrat z dwoma przecinającymi się liniami, na których narysowano małe kółka, został umieszczony obok ostatnich trzech linijek tekstu na marginesie z prawej strony. 26 linii tekstu.
bambus
26.9 × 5.7 cm
Indonezja (Północna Sumatra)
domena publiczna
OAI-PMH