Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuscript MAP 14149

Return to the collection of manuscripts

MAP 14149 Read manuscript
manuscript
Anekārtha-koṣaḥ
Anekartha-kosha - A Sanskrit lexicon
Medinīkara
1st half of the 19th century
Sanskrit
Devanagari
Manuscript consisting of a few others: the first card from one manuscript, cards missing, card 12 (folio 2) from a second manuscript, cards missing, then cards 72-75 (folio 3-6) from a third manuscript, cards missing, from card 105 (folio 107) to the last card no. 171 (folio 53) - the second manuscript again (the following cards are missing: no. 112 {between folio 13 and 14}, 116-122 {Between folio 16 and 17}, 131-139 {between folio 24 and 25}, 145-147 {between folio 29 and 30}, then a separate numbered card (folio 54) from another manuscript?, and at the end, a card from yet another manuscript. The last card is dated: śrī vikramasamvat 1870 sāla-phālguṇāvadi ? roj 1 etad dine sampūrṇam. The cards were made from several layers of paper. Verso sides dyed yellow. Cards placed between two wooden covers.
On the inside of the cover there is a tempera painting, probably of buddha Vairocana.
black ink, paper
12.5 × 28 × 4 cm
Nepal
public domain
OAI-PMH
up