Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

East Asian Collection

East Asian

The East Asian collection includes mainly Chinese and Japanese books created in the 19th century. Two Chinese-Manchurian dictionaries are of particular interest. One of them is a manuscript composed of two volumes (MAP 10025), while the other is a xylograph (MAP 10026). Another interesting item is a collection of laws written entirely in the Manchurian language and script (MAP 3706). The remaining copies originating from China are mainly estampages (impressions of inscriptions carved in stone), xylographs and collections of coloured woodcuts.

Japanese art is represented by copybooks of coloured woodcuts, a scroll with watercolours (MAP 10014) or painting instruction (MAP 10876), complete with descriptions. The collection also includes a xylograph presenting lessons of renowned European doctors (MAP 9081).

Manchu manuscript was described by prof. Jerzy Tulisow (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw). The majority of Chinese and Japanese collection were researched by Jolanta Sakowska, Barbara Pokorska and Joanna Wasilewska, PhD (The Asia and Pacific Museum). Digitization work was led by Aleksandra Wąsowicz-Peinado, PhD (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw) and Ewa Pańsnik-Tułowiecka, PhD (Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw).first first Manuscripts 1...17 z 17 first first
Catalog number Title Language Date
MAP 10011 The Fifty-three Stations of the Tōkaidō Japanese 1840
MAP 10012 Japanese 1881-1882
MAP 10013 A Guide to Birds and Flowers (Depicted True-to-Life) Japanese 1827
MAP 10014 Watercolors 19th-20th century
MAP 10025/1 Twelve Collections of Laws and regulations in Manchu vol. 5-12 Chinese, Manchu middle of the 19th century
MAP 10025/2 Twelve Collections of Laws and regulations in Manchu vol. 1-4 Chinese, Manchu middle of the 19th century
MAP 10026 Chinese-Manchu dictionary Chinese, Manchu 1891
MAP 10876 Mallard Ducks and Kingfisher, from the album Myriad Birds Compared to Kyoka Poems or Myriad Birds: A Playful Poetry Contest Japanese 18th-19th century
MAP 14878 Amitayurdhyana Sutra Chinese 1st half of the 19th century
MAP 14879 Deeds and transformations of Tathagata Shakyamuni Chinese 19th century
MAP 17790 Authentic Pictures of Buddhas by You Qiu Chinese 18th-19th century
MAP 3706 The laws of the Great Qing Dynasty approved by supreme order (of the Emperor). Volume 5. Ministry for the (imperial) household. Appointment of officials. Manchu 1st half of the 19th century
MAP 9081 Japanese 1837
MAP 9928 Copy of inscriptions on the ritual vessels Chinese 1933
MAP 9929 Diagrams of the Table Arrangements Chinese 19th century
MAP 9930 The Funerary Inscripiton Prising Benevolent Governance of the Prince Tian Chinese 20th century
MAP 9931 Chinese 20th century
first first Manuscripts 1...17 z 17 first first
up