Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

Thai Collection

Thai

The Thai collection consists of four manuscripts. Three artifacts are Buddhist scriptures, which, in line with tradition, were written in the Khom Thai script, a local variety of the Khmer script used for notating the Pali language. A 19th-century manuscript labelled MAP 7087, which is made of mulberry paper (the so-called samut thai khao) is worthy of particular attention. The other two artifacts (MAP 12841 and 17546) are fragments of manuscripts written on palm leaves. The Thai collection also includes a book of unclear origin, which was written in the Lao language and script (MAP 7086). It was probably acquired in Thailand, but it may have been produced in Laos.

The Pali texts were researched by Sirisarn Mueanphothong, PhD, from Silpakorn University in Bangkok.first first Manuscripts 1...4 z 4 first first
Catalog number Title Language Date
MAP 12841 Thai manuscript Pali 19th-20th century
MAP 17546 Thai manuscript Pali 19th century
MAP 7086 Royal history Lao, Pali 1st half of the 20th century
MAP 7087 Basket of Higher Doctrine Pali 19th century
first first Manuscripts 1...4 z 4 first first
up