Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuscript MAP 21730

Return to the collection of manuscripts

MAP 21730 Read manuscript
manuscript
Collection of texts
20th century
Sanskrit
Devanagari
A bundle of fragments of some thirty manuscripts, often single cards. 1. cards originally numbered 66, then from 70 to 75, then 78; 2. the same hand as above?, cards originally numbered 79-80, 95, 97-99, 24? (the last number illegible); 3. two-coloured, a fragment of the Padma-purana (pātalakhaṃḍe, śeṣa-vatsyāyana-saṃvāde-), cards originally numbered 6-8, 42-44, 47-48; on card 6 there is the end of the 3rd chapter (raghunāthapura??ghra/hgna??veśo-nāma); on card 42 there is the end of the 16th chapter (śeṣa-vātsyāyana-saṃvāde vyacanasyaśca-mahayagamanaṃ nāma); 4. cards originally numbered 4-6, 9-14 (vāstu-prakaraṇa, yātrāprakaraṇa, miśraprakaraṇa); 5. a similar hand as 4 above?; a single card originally numbered 54? 6. a nice, delicate manuscript (maybe Amarakośa?), with broken cards originally numbered 10, 12-13 (cards number 34-36 in conservation), 14-15, 25, 27? 7. with nice, proportional letter-signs, cards originally numbered 2 to 6; some salutations, from the number of 41; 8. with careless writing, a delicate manuscript, card originally numbered from 12 to 16, then some illegible number, most probably still something like 1... . The text is versified – according to the remark on the last page, this is a fragment of the Markandeya-purana (Mārkaṇḍeya Purāṇa) (iti śrī-mā???ḍeya-purāṇe sūrya-sāva(r)ṇike bh?Mvya?tare-saptaśatīka-lā?aDikAvidhānaṃ nAma) śubham astu). 9. Two two-coloured cards, some versified text, cards originally numbered 54-55. 10. a single card not numbered, coloured dandas; 11. a single card originally numbered 3 12. a single card originally numbered 3 (mantras?) 13. a single card not numbered (śrīrāmajī) 14. a single card originally numbered 1 15. a single card originally numbered 3 (ritual?) 16. a single card originally numbered 3? 17. a single card originally numbered 31, elegant writing 18. a single card, brokem, the same hand as 17 above? 19. a single card originally numbered 49, coloured margins, elegant (Durga…?) 20. a single originally numbered 1, a title page? (with the title: Annapūrṇapaddhatimatraḥ 76 ?) 21. a single card, a list of texts 22. a single card originally numbered 21, a final portion of a subchapter of the Bhagavata-purana (śrībhāgavate mahāpurāṇe, ….), the 15th lesson 23. a single card originally numbered 3 (Govindā…) 24. trzy karty originally numbered 43, 52 i 55; most probably some astrological text (of Bhaskara?). 25. a single card of a fragment of the Mahābhārata, Aranyaka-parvan, attested by the Bombay edition in supplementary passages. 26. cztery karty, originally numbered 48-49 and 56-57; a fragment of the Shanti-parvan of the Mahābhārata (kim ca pAtram apAtram….] – as in the Bombay edition. 27. a single card (one-sided) with the beginning of the first lesson of the Bhagawad Gita, with a commentary in prose.
black ink, paper, red ink
16 × 30 cm
India, Nepal
public domain
OAI-PMH
up