Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuscript MAP 2556

Return to the manuscript description


MAP 2556 Read manuscript
manuscript
Tiṅgkah iṅ Saṅ Hyaṅ Pañcākṣara Saṅ Hyaṅ Rva Bhineda ; Tiṅkah iṅ Aṅrәgәp Saṅ Hyaṅ Prabhu Vibhu; etc.
The Arrangement of the Holy Five Syllables ; The Holy Two Splits ; Instructions for mastering the Holy Omnipervasive Lord; etc.
20th century
Old Javanese
Balinese
Collection of short texts (or rather sections, each one labaled with the name of the particular mantra or procedure) on mantras andorthpgraphic mysticism, describing syllables (e.g. the mantra sa ba ta a i, and the five syllables of the Śaiva mūlamantra na ma śi vā ya) and their emplacements in the human body ; references to saṅ hyaṅ sadyotkrānti and methods to extend life or cause death. Folio 9 contains a mantra of Paśupati to destroy enemies. Folio 10 contains mantra for a kris.
palm leaves
2.9 × 21.7 × 3.2 cm
Indonesia (Bali)
public domain
OAI-PMH
up