Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 2556

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 2556 Read manuscript
manuskrypt
Tiṅgkah iṅ Saṅ Hyaṅ Pañcākṣara Saṅ Hyaṅ Rva Bhineda ; Tiṅkah iṅ Aṅrәgәp Saṅ Hyaṅ Prabhu Vibhu; etc.
Układ pięciu świętych sylab ; Święte rozdziały ; Instrukcje do zrozumienia Wszechobecnego Pana, itp.
XX wiek
starojawajski
balijskie
Zbiór krótkich tekstów (lub raczej sekcji, każda oznaczona nazwą poszczególnych mantr lub procedur) dotyczących mantr i mistycyzmu ortograficznego, opisujących sylaby (np. pięć sylab Śaiva mūlamantra na ma śi vā ya) i ich rozmieszczenie w ciele ludzkim, zawierających odniesienia do saṅ hyaṅ sadyotkrānti i metod na przedłużenie życia bądź spowodowanie śmierci. Folio 9 zawiera mantrę Paśupati na unicestwienie przeciwników. Folio 10 zawiera mantrę związaną z krisem.
liście palmowe
2.9 × 21.7 × 3.2 cm
Indonezja (Bali)
domena publiczna
OAI-PMH