Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuscript MAP 2555

Return to the manuscript description


MAP 2555 Read manuscript
manuscript
suruṁ ma ko botara paṅulu balaṁ ni guruṁku […]
Bamboo (cylinder)
19th-20th century
Simalungun (Batak)
Simalungun (Batak)
The long text inscribed on the cylinder has been divided into several small sections. These sections mainly include the repetition of invocations to the spirit of the pangulubalang. The invocation is introduced by the formula surung ma ko "arm yourself with strength". By this exclamation the datu incited the spirit of the pangulubalang against the enemy.
Visual organization: The text starts on the first internode surface proceeding lengthwise to the next one; a double black line filled in with a geometrical motif was traced before the first line of text; the text is further divided into small sections with the use of single black lines; the nodes of the bamboo cylinder have been cut off, polished and embellished with the inscription of a geometric motif. Condition: black spots on the cylinder surface affect the readability of the text, especially at the beginning of the first internode surface and on the last internode surface; the right-hand extremity of the cylinder has been damaged, causing the loss of the last part of the text. 3 nodes; 38-52 lines of text por internode surface.
bamboo
132.9 × 5 cm
Indonesia (North Sumatra)
public domain
OAI-PMH
up