Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 2555

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 2555 Read manuscript
manuskrypt
suruṁ ma ko botara paṅulu balaṁ ni guruṁku […]
Manuskrypt na bambusie
XIX-XX wiek
simalungun (batacki)
simalungun (batackie)
Długi tekst wypisany na walcu został podzielony na kilka mniejszych sekcji. Sekcje te zawierają głównie powtórzenia inwokacji do ducha pangulubalang. Inwokację poprzedza formuła: surung ma ko "uzbrój się w moc". Przez to wykrzyknienie, datu wywoływał ducha pangulubalang przeciwko wrogowi.
Organizacja wizualna: tekst zaczyna się na pierwszym międzywęźlu i kontynuuje się do następnego; podwójna czarna linia wypełniona geometrycznymi motywami znajduje się przed pierwszą linijką tekstu; tekst jest podzielony na kilka mniejszych sekcji, oddzielonych od siebie pojedynczymi czarnymi liniami; kolanka bambusowej łodygi zostały odcięte po obu stronach, wypolerowane oraz udekorowane geometrycznym motywem. Stan: czarne plamy na powierzchni walca zmniejszają czytelność tekstu, zwłaszcza na początku pierwszego międzywęźla i na końcowym międzywęźlu, końcówka walca po prawej stronie jest zniszczona, co spowodowało utratę ostatniej części tekstu. 3 węzły; 38-52 linie tekstu na powierzchni między węzłami.
bambus
132.9 × 5 cm
Indonezja (Północna Sumatra)
domena publiczna
OAI-PMH