Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuscript MAP 2549

Return to the collection of manuscripts

MAP 2549 Read manuscript
manuscript
(lo/so)mbah kuba ni ompuṁ tuvan padoha ni haji […]
Bamboo cylinder
19th-20th century
Simalungun (Batak)
Simalungun (Batak)
The text includes a series of invocations addressed to different figures, the first of which is Naga Padoha. This is a mythological creature that, according to the Batak mythology, lives in the underworld. After this opening, there are listed several invocations to different figures, introduced by the formula mari ma handingan "come here you". The name of the characters invoked are introduced by two titles Dayang and Pavang where, the first was traditionally used to refer to female deities, such as for example Si Dayang Deak Parujiar, famous for fighting against Naga Padoha and eventually defeating him and giving way to the creation of the human world. However, the use of the second title Pavang, which means king or a general honorific title, seems to suggest the use of Deyang for referring to simple female figures, perhaps of high rank but not real deities.
A small braided cotton thread comes out from the right end of the cylinder. Visual organization: a double black line filled with a combination of small abstract drawings was traced on top of the first line of text; a small square with two crossed lines inside, on which small circles are drawn, is placed next to the last three lines of text, on the right-hand margin. Single node; 26 lines of text.
bamboo
26.9 × 5.7 cm
Indonesia (North Sumatra)
public domain
OAI-PMH
up