Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

Indonesian Collection

Indonesian

The Indonesian collection is predominantly made up of Balinese and Batak books created mostly in the second half of the 19th century or the first half of the 20th century.

Manuscripts on palm leaves containing medical and magical texts, often associated with the usada tradition, were created in Bali. They were written in the Balinese language and script and in the Old Javanese language. More recent books contain mostly depictions from the Ramayana epic.

The manuscript marked as MAP 4278 is particularly mysterious. It is written using a local variety of the Old Javanese language, probably originating from Lombok island. The manuscript bears the signs of use and even traditional repair procedures.

Manuscripts from Northern Sumatra constitute a significant part of the collection. The texts were written in two varieties of the Batak language and script used by Batak Toba and Simalungun ethnic groups. Among them there are books of datu priests made on inner-bark (the so-called pustaha) and inscriptions on bamboo tubes. An amulet composed of wooden slats is also worth attention. A few copies were probably commissioned by European collectors, e.g. an inscription on an ox shoulder blade or containers adorned with a traditional calendar.

The Balinese manuscripts were worked on by Andrea Acri, PhD (École Pratique des Hautes Études, PSL Université), while the Batak books were described by Roberta Zollo (Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg).first first Manuscripts 1...32 z 32 first first
Catalog number Title Language Date
MAP 11798 Pustaha Toba Batak 18th-19th century
MAP 14721 Bamboo cylinder Simalungun (Batak) 19th-20th century
MAP 14722 Oracle Simalungun (Batak) 19th-20th century
MAP 17365 Balinese manuscript Balinese 20th century
MAP 17519 Traditional calendar (porhalaan) Batak 20th century
MAP 2535 Balinese manuscript Balinese 20th century
MAP 2536 Medical text of Kuranta Boloṅ Balinese, Old Javanese 20th century
MAP 2537 (1) Malat Rasmi; (2) Tantri Poem Balinese, Middle Javanese 1884
MAP 2538 Balinese manuscript Balinese, Old Javanese 20th century
MAP 2539 Viṣṇu’s Line Old Javanese 1931
MAP 2540 Means to defeat (disease caused by) evil spirits Balinese, Old Javanese 20th century
MAP 2541 Magical text Old Javanese 20th century
MAP 2542 Balinese manuscript Balinese 20th century
MAP 2543 Incantations for Pamali disease Balinese, Old Javanese 20th century
MAP 2544 Balinese manuscript Balinese, Old Javanese 20th century
MAP 2545 Balinese manuscript Balinese, Old Javanese 20th century
MAP 2546 Balinese manuscript 20th century
MAP 2547 Balinese manuscript Balinese 20th century
MAP 2548 Balinese manuscript Balinese 20th century
MAP 2549 Bamboo cylinder Simalungun (Batak) 19th-20th century
MAP 2550 Bamboo cylinder Simalungun (Batak) 19th-20th century
MAP 2551 Bamboo cylinder Simalungun (Batak) 19th-20th century
MAP 2552 Bamboo cylinder Simalungun (Batak) 19th-20th century
MAP 2553 Pustaha Toba Batak 18th-20th century
MAP 2554 Pustaha Toba Batak 18th-20th century
MAP 2555 Bamboo (cylinder) Simalungun (Batak) 19th-20th century
MAP 2556 The Arrangement of the Holy Five Syllables ; The Holy Two Splits ; Instructions for mastering the Holy Omnipervasive Lord; etc. Old Javanese 20th century
MAP 2802 Traditional calendar Batak 20th century
MAP 4278 Manuscript Javanese 19th-20th century
MAP 9070 Balinese manuscript Balinese 20th century
MAP 9071 Balinese manuscript Balinese 20th century
MAP 9072 Balinese manuscript Balinese 20th century
first first Manuscripts 1...32 z 32 first first
up