Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

kolekcja wschodnioazjatycka

wschodnioazjatycka

W skład kolekcji wschodnioazjatyckiej wchodzą głównie książki chińskie i japońskie powstałe w XIX wieku. Szczególnie interesujące są dwa słowniki chińsko-mandżurskie. Jeden z nich to rękopis wydany w dwóch tomach (MAP 10025), natomiast drugi to ksylograf (MAP 10026). Ciekawym obiektem jest także zbiór statutów spisany w całości w piśmie i języku mandżurskim (MAP 3706). Pozostałe egzemplarze pochodzące z Chin to przede wszystkim estampaże (odbitki inskrypcji kamiennych), ksylografy oraz kolekcje drzeworytów barwnych.

Przykładem sztuki japońskiej są zeszyty drzeworytów barwnych, zwój z akwarelami (MAP 10014), czy instrukcja malowania (MAP 10876), uzupełnione opisami. W skład kolekcji wchodzi także ksylograf będący zbiorem lekcji znanych europejskich lekarzy (MAP 9081).

Manuskrypt mandżurski został opisany przez prof. Jerzego Tulisowa (Wydział Orientalistyczny UW). Z kolei kolekcja chińska i japońska w większości została opracowana przez Jolantę Sakowską, Barbarę Pokorską i dr Joannę Wasilewską (Muzeum Azji i Pacyfiku). W ramach projektu digitalizacji prace uzupełniające prowadziła dr Aleksandra Wąsowicz-Peinado (Wydział Orientalistyczny UW) i dr Ewa Paśnik-Tułowiecka (Wydział Orientalistyczny UW).first first Manuskrypty 1...17 z 17 first first
Numer inwentarzowy Tytuł/nazwa Język Datowanie
MAP 14878 Amitayurdhyana Sutra chiński 1 poł. XIX wieku
MAP 17790 Autentyczne sceny buddyjskie w wykonaniu You Qiu chiński XVIII-XIX wiek
MAP 10025/2 Dwanaście zbiorów praw i zasad w języku mandżurskim tomy 1-4 chiński, mandżurski poł. XIX wieku
MAP 10025/1 Dwanaście zbiorów praw i zasad w języku mandżurskim tomy: 5-12 chiński, mandżurski poł. XIX wieku
MAP 14879 Przemiany i uczynki Siakjamuni Tathagaty chiński XIX wiek
MAP 10014 Akwarele XIX-XX wiek
MAP 10013 Atlas kwiatów i ptaków rysowanych z natury japoński 1827
MAP 9929 Diagramy przedstawiające układy stołów na przyjęcia chiński XIX wiek
MAP 10876 Kaczki i zimorodek (ilustracja z albumu Momo chidori kyōka awase) - zeszyt, w którym przedstawione są kolejne etapy wykonywania odbitki z drzeworytu. japoński XVIII-XIX wiek
MAP 9928 Kopie inskrypcji z naczyń ofiarnych chiński 1933
MAP 9930 Napis nagrobny czczący łaskawe rządy pana Tian chiński XX wiek
MAP 10011 Pięćdziesiąt trzy stacje na gościńcu Tōkaidō [zgodnie z odręcznym napisem na okładce: Ilustracje z pięćdziesiąt trzy stacji na gościńcu Tōkaidō] japoński 1840
MAP 10026 Słownik chińsko-mandżurski chiński, mandżurski 1891
MAP 9081 Wykłady sławnych lekarzy Zachodu japoński 1837
MAP 9931 Wzór kaligrafii chiński XX wiek
MAP 10012 Wzornik malarstwa z pracowni Senryū: (tom) trawy, kwiaty i robaki japoński 1881-1882
MAP 3706 Zatwierdzone najwyższym rozkazem (cesarza) prawa wielkiej dynastii Qing. Tom V. Ministerstwo do spraw rodu (cesarskigo). Mianowanie urzędników. mandżurski 1 poł. XIX wieku
first first Manuskrypty 1...17 z 17 first first