Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

kolekcja wschodnioazjatycka

wschodnioazjatycka

W skład kolekcji wschodnioazjatyckiej wchodzą głównie książki chińskie i japońskie powstałe w XIX wieku. Szczególnie interesujące są dwa słowniki chińsko-mandżurskie. Jeden z nich to rękopis wydany w dwóch tomach (MAP 10025), natomiast drugi to ksylograf (MAP 10026). Ciekawym obiektem jest także zbiór statutów spisany w całości w piśmie i języku mandżurskim (MAP 3706). Pozostałe egzemplarze pochodzące z Chin to przede wszystkim estampaże (odbitki inskrypcji kamiennych), ksylografy oraz kolekcje drzeworytów barwnych.

Przykładem sztuki japońskiej są zeszyty drzeworytów barwnych, zwój z akwarelami (MAP 10014), czy instrukcja malowania (MAP 10876), uzupełnione opisami. W skład kolekcji wchodzi także ksylograf będący zbiorem lekcji znanych europejskich lekarzy (MAP 9081).

Manuskrypt mandżurski został opisany przez prof. Jerzego Tulisowa (Wydział Orientalistyczny UW). Z kolei kolekcja chińska i japońska w większości została opracowana przez Jolantę Sakowską, Barbarę Pokorską i dr Joannę Wasilewską (Muzeum Azji i Pacyfiku). W ramach projektu digitalizacji prace uzupełniające prowadziła dr Aleksandra Wąsowicz-Peinado (Wydział Orientalistyczny UW) i dr Ewa Paśnik-Tułowiecka (Wydział Orientalistyczny UW).first first Manuskrypty 1...17 z 17 first first
Numer inwentarzowy Tytuł/nazwa Język Datowanie
MAP 9931 Wzór kaligrafii chiński XX wiek
MAP 9930 Napis nagrobny czczący łaskawe rządy pana Tian chiński XX wiek
MAP 9929 Diagramy przedstawiające układy stołów na przyjęcia chiński XIX wiek
MAP 9928 Kopie inskrypcji z naczyń ofiarnych chiński 1933
MAP 9081 Wykłady sławnych lekarzy Zachodu japoński 1837
MAP 3706 Zatwierdzone najwyższym rozkazem (cesarza) prawa wielkiej dynastii Qing. Tom V. Ministerstwo do spraw rodu (cesarskigo). Mianowanie urzędników. mandżurski 1 poł. XIX wieku
MAP 17790 Autentyczne sceny buddyjskie w wykonaniu You Qiu chiński XVIII-XIX wiek
MAP 14879 Przemiany i uczynki Siakjamuni Tathagaty chiński XIX wiek
MAP 14878 Amitayurdhyana Sutra chiński 1 poł. XIX wieku
MAP 10876 Kaczki i zimorodek (ilustracja z albumu Momo chidori kyōka awase) - zeszyt, w którym przedstawione są kolejne etapy wykonywania odbitki z drzeworytu. japoński XVIII-XIX wiek
MAP 10026 Słownik chińsko-mandżurski chiński, mandżurski 1891
MAP 10025/2 Dwanaście zbiorów praw i zasad w języku mandżurskim tomy 1-4 chiński, mandżurski poł. XIX wieku
MAP 10025/1 Dwanaście zbiorów praw i zasad w języku mandżurskim tomy: 5-12 chiński, mandżurski poł. XIX wieku
MAP 10014 Akwarele XIX-XX wiek
MAP 10013 Atlas kwiatów i ptaków rysowanych z natury japoński 1827
MAP 10012 Wzornik malarstwa z pracowni Senryū: (tom) trawy, kwiaty i robaki japoński 1881-1882
MAP 10011 Pięćdziesiąt trzy stacje na gościńcu Tōkaidō [zgodnie z odręcznym napisem na okładce: Ilustracje z pięćdziesiąt trzy stacji na gościńcu Tōkaidō] japoński 1840
first first Manuskrypty 1...17 z 17 first first