Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuscript MAP 2553

Return to the manuscript description


MAP 2553 Read manuscript
manuscript
A1 [+poda] ni paga[+r] […] B7 poda ni manuk gan[tuṁ] ma inon […]
Pustaha
Sarodam ni aji
18th-20th century
Toba Batak
Toba Batak
The first side of the ms presents a text including instructions for the preparation of a pagar, a magical protection against bad spirits. The second side seems to include a text on the oracle known as manuk gantung. The oracle was performed by hanging a cock on a rope and observing its final position after having been sacrificed, looking for specific omens.
No covers; Visual organization: A1 empty A2 empty A3-A31 text, A17 drawings (human; 2 points pf compass; geometric figure), A18 drawing of the bindu matoga, A32 1 line of text; drawings (4 compass figures) A33 2 points of the compass: the second one occupies also the beginning of A34 B1 used as a cover B2-B4 drawings B5 3 lines of text; drawing B6 text B7 drawing B8-30 text B30-B32 blank B33 barely visible characters State of preservation: The first pages of the two sides of the bark are heavily damaged; both margins have lost some strips of bark; on folios A 14-17 (corr. to B 17-20) right-hand margin has a crack; general fading of the ink in the entire Ms that affects partially its readability. Ink: black
tree-bark
11 × 9 × 3 cm
Indonesia (North Sumatra)
public domain
OAI-PMH
up