Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuscript MAP 21726

Return to the manuscript description


MAP 21726 Read manuscript
manuscript
Mahābhārata
Fragments of the Mahabharata
20th century
Sanskrit
Devanagari
A fragment of versified (shlokas) text (cards numbered 36 to 103): begins more or less with tuṣṭam āsīj jagat… - this is the Mahabharata, Karna-parvan (8th parvan), (08,024.111d@003_0023), and ends with raudram astraṃ samād(h)āya…, still of the 8th parvan. At the end of the manuscript there are two cards, each of some other manuscript: One card, numbered 4, is written on both sides. This is a fragment of the Mahabharata, beginning with verse 31 (utpannā sā kathaṃ deva… ). The other card is written on the recto page only, most probably this is again a fragment of the Mahabharata. The text is some middle portion of a larger whole: begins with number 8, then there reads śrī-gaṇeśāya namaḥ, and there is a text in eleven verses, the first verse of 4x 14 syllables, then Yuddhiṣṭhira uvāca, and verses again.
black ink, paper, red ink
14 × 42 cm
India, Nepal
public domain
OAI-PMH
up