Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuscript MAP 21717

Return to the manuscript description


MAP 21717 Read manuscript
manuscript
Śrīmad-bhāgavatam
A fragment of the Shrimad Bhagavata (Bhagvat Purana)
20th century
Sanskrit
Devanagari
A Hindu, Vaishnava text, Shrimad Bhagavata (i.e. Bhagavata Purana), 11th skandha, 17th adhyaya. The text is versified (shlokas), numbered as follows: subchapter/lesson 16, from the 9th verse on card 21 to the 56th verse on card 22; subchapter 17: from the 1st verse on card 22 to the 48th on card 23 subchapter 18: from the 1st verse on card 23 to the 45th on card 24 subchapter 19: from the 1st verse on card 24 to the 37th on card 25 subchapter 20: from the 1st verse on card 25 to the 42nd on card 27 subchapter 21: from the 1st verse on card 27 to the 58th on card 28 subchapter 22: from the 1st verse on card 28 to the 61st on card 30 subchapter 23: from the 1st verse on card 30 to the 19th on card 31 subchapter 24: from the 1st verse on card 31 to the end of the 14th verse.
black ink, paper
16 × 30 cm
India, Nepal
public domain
OAI-PMH
up