Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuscript MAP 14147/2

Return to the manuscript description


MAP 14147/2 Read manuscript
manuscript
Cāṇakya-sāra-saṃgraha
Canakya-sara-samgraha - A collection of the essence of [the teachings of] Canakya - A collections of didactic and moral maxims and proverbs
1st half of the 20th century
Newari, Sanskrit
Devanagari
Text comprising various manuscripts, incomplete, card no. 1 (folio 103) from one manuscript, card no. 2 is missing, from card 3 (folio 104) another manuscript, card no. 6 (folio 107) of yet another origin, card no. 11 (folio 112) is of the same origin, card no. 16 is missing (between folio 116-117), cards no. 21-23 from the same set as card no. 11, cards 27-31 (between folio 126-127) are missing, cards 36-38 as in 11 (cards 36-37 are partly stuck together). The text is stored together with artifact MAP 14147/2 between wooden covers. Verso side dyed yellow. Folio 139 is a picture folded in three and inserted between the cards of the manuscript. The miniature presents Rama and Sita, protagonists of Ramayana.
black ink, paper, red ink
27.5 × 12.5 × 8 cm
India, Nepal
public domain
OAI-PMH
up