Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuscript MAP 12384

Return to the manuscript description


MAP 12384 Read manuscript
manuscript, xylograph
Collection of texts
19th-20th century
Tibetan
Tibetan
1. The prayer of the rebirth in happy land, Tib-de ba can [bde ba can du skyes pi smon lam mth yas ma bźugs so (folio 1-4, manuscript, 7,5 x 20 cm);
2. Mahāyāna sūtra of countless longevity and spiritual knowledge [phags pa tshe dań ye ses dpag tu med. pa źes bya pa theg pa chen mdo bźugs so (folio 5-37, xylograph, 6,3 x 18,9 cm);
3. The prayer of five superior demi-gods [go bi lha lńi bsańs mchod bźugs so] (folio 38-41, manuscript, 6,9 x 19);
4. The prayer of five superior demi-gods [go lha stabs su gsul mchod mdor bsdus bżugs so (folio 42-43, manuscript, 6,9 x 19 cm);
5. Wishing prayer of joyful beginning, middle and the end [Thog mth bar du dge smon lam bźugs so] (folio 44-49, xylograph, 6,3 x ?);
6. The Prayer of Gujasamaza [gsań dus smon lam bźugs so] (folio 50-62, xylograph, 6,2 x 19,4 cm);
7. Prayer of guru yoga through Mahākāla practice [bla mgon dbyer med kyi bla mi rnal byar yid bźin dbań gi rg po źes bya ba bźugs so] (folio 63-73, mnuscript, 6,6 x 19,4 cm);
8. Prayer related with white umbrela godess [gduge dkar gyi don thabs bźugs so (folio 74-82, manuscript, 7,3 x 17,1 cm);
9. Protect animals from diseases, title is not well written and clear (folio 83-86, manuscript, 7,3 x 21,9 cm);
10. Prayer of confessing all negative karmas accumulated through religious things or activities so called continuum of moon cretal [brul gtor dkor sgrib dag byad zla śel chu rgyun bźugs so (folio 87-96, mauscript, 7,2 x 20 cm);
11. The way of offer flower to picture and tsha tsha [sku par dań tsha tsha btab por la me tog thor bul bgyis tshul bźugs so (folio 97-100, manuscript, 7,2 x 17,6 cm);
12. The prayer of Maitriya Busha, text has got no title (folio 101-105, xylograph, 6,4 x 17);
13. Mantra of unshaken vajra which cut off the continuum of obscurtio [rdo rje mi khrugs pi rtsa sńags don thabs sgrib rgyun gc ces bya bźugs so] (folio 106-107, xylograph, 7,1 x 22 cm);
14. Benefit to the people who are in last minute of life, through the practice of Haya griba so called giving birth to helpless people [rta mgrin gsań sgrub kyi chos skor las chi ka mi sems can la pha thabs bya tshul ńams thag dbugs byin żes bya bźugs so] (folio 108-124, manuscript, 9 x 22,2 cm);
15. The prayer of tsong khapa, Lobsang drakpa, so called fullfil all the wishes [dus gsum sńas rgyas thams cad kyi ńo bo rgyal ba blo bźań grags pa gsol ba debs pi smon tshig bsam pa lhun gyis grub pa źes ba b sp] (folio 125-135, xylograph, 8,9 x 22,1 cm);
16. Kind of brief perfection of wisdom sūtra, condense all precious knowledge, called Do dud pa [phags pa śes rab kui pha rol tu phyen pa yon tan ri po che sdud źes bya ba bźugs so] (folio 136-243, xylograph, 8,4 x 22,2 cm).
The cards are placed between two cardboard covers and wrapped in damask cloth.
black ink, handmade paper, typing paper
9.5 × 23 × 4 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
public domain
OAI-PMH
up