Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuscript MAP 10016/1-2

Return to the manuscript description


MAP 10016/1-2 Read manuscript
movable type printing, xylograph
Collection of prayer and meditation texts from the Gelugpa tradition [dge lugs pa]
19th-20th century
Tibetan
Tibetan
11 Buddhist texts:
1) Guru lineage, wishing, conclusion and seven limbs prayer of Yamāntaka [dpal rdo rje 'jigs byed kyi dpal rgyal gso ba'i dngas bstod pa smon la shes brjod yan lag bdun pa rnams bzhugs so] (folio 1-7);
2) Sacrificial prayer of lord of Dharma protector [dam can chos kyi rgyal ba'i gtor chog bskad gso bstod bskul dang bcas pa bzhugs so] (folio 8-34);
3) Prayer of white jewel Mahākāla [mgon dkar yid bzhin nor bu'i sgrub thabs bzhugs so] (folio 35-40, second card (folio 36) destroyed);
4) Ritual prayer of lord of the desire realm so called goddess Maksorma ['dod khams dbang phyug ma dmag gzor ma rgyab mo'i sgrub tharbs gtor chag bzhugs so] (originally 42 cards, missing folio 6, 18, duplicate folio 14; folio 41-81);
5) Methods of practising meditation of thirteen gods of Yamāntaka [dpal rdo rje 'jigs byed lha bcu gsum ma'i sgrub ba'i thabs] (folio 82-118);
6) Praise and sacrificial ceremony prayer of Dharma protector lcam sring [chos spyod dregs pa lcam sring gi mdon rtogs bskang bshogs pa bstod pa bsku la dang bcas pa bzhugs so] (folio 119-135);
7) Sacrificial and praise prayer of wrathful four-headed Mahākāla (folio 136-148);
8) Prayer of six-armed Mahākāla of wisdom (end missing) [myung mdzad ye shes mgon po phyag drug pa'i gtor chog bskang gso cha lag dang bcas pa bzhugs se] (folio 149-180);
9) Praise and sacrificial prayer of god Brahmā (end missing) (folio 181-187);
10) Prayer to the goddess of White umbrella [gdung dkar mo] (folio 188-221);
11) Probably Lha mo prayer [lha mo] (folio 222-230).
Texts kept together with artefacts MAP/3-8, wrapped together in a cotton cover.
black ink, handmade paper, typing paper
10 × 37 × 9 cm
China, Tibet (Texts nos. 1-9 with the Chinese pagination were probably printed in Beijing, text no. 10 could have been printed in Tibet.)
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
public domain
OAI-PMH
up