Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuscript MAP 19777

Return to the collection of manuscripts

MAP 19777 Read manuscript
manuscript
Parabaik: Handbook for astrological works
1925
Burmese, Pali, Pa'O
Burmese, Pa'O
A notebook of formula and instructions for astrological and magical works on charm, healing and protection.

One side: Burmese text retelling Jataka stories written in black ink. Followed by a rather cryptic text in Burmese written with a pencil, probably referring to ways of avoiding the consequences of bad Karma by astrological calculations and apotropaic means. Signed “U Ottara (a monk’s name), 3rd day of the waxing Tabodwe Moon 1287 [= 1925]”.
On the reverse side: astrological illustrations with reference to various numbered constellations and years; all begin “Those who are born here, will…” and list a number of years in which this constellation occurred. Ends with a few diagrams for astrological calculations.
The manuscript may have belonged to a monk whose name is mentioned in the text (U Ottara). The signature and date (3rd day of the waxing Tabodwe Moon 1287 [= 1925]) could be added after the manuscript was written.
paper
17.4 × 39 × 2.3 cm
Myanmar
public domain
OAI-PMH
up