Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuscript MAP 14146

Return to the collection of manuscripts

MAP 14146 Read manuscript
manuscript
1. 'phags pa shes rab kyi rol tu phyin pa rdo rje gcod pa
sanskr. Ārya-vajracchedikā-prajñā-pāramitā-nāma-mahāyāna-sūtra
2. sman lam gyi rim pa yid bzin nor bu grub pa'i rdzogs shing zhes bya ba bzhugs so
1. Diamond Sūtra
Buddha
middle of the 17th century
Tibetan
Tibetan
The illuminated title card comes from a different text [shortened title: ngags yo ga chem mo]. In the first text (folio 2-31), cards 3 and 26-29 are missing. The second text contains incomplete fragments of chapters:
1. introduction (cards with original numeration 1-2);
2. [tur sha] (cards with original numeration 3-4, 6-9);
3. [kunatu] (cards with original numeration 1-2);
4. [de ba chem] (cards with original numeration 1-4);
5. [zangpo] (cards with original numeration 3-4, 20);
6. [ldang tu] (card no. 5).
black ink, handmade paper
13 × 39.5 cm
Tibet
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
public domain
OAI-PMH
up