Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuscript MAP 10021

Return to the collection of manuscripts

MAP 10021 Read manuscript
manuscript, xylograph
Collection of prayers
middle of the 19th century
Tibetan
Tibetan
1. [spyan ras gzigs gi 'phreng ba mo rtags pa'i tshal zhes byas ba bzhugs so] (folio 1-7);
2. [mgon po sho mo bzhi zhes bya ba bzhugs so] (folio 8-14);
3. [sku gsung thugs rje rten bzhugs so] (folio 15-23);
4. [dad pa gsum sgom tshul mdor bsdus bzhugs so] (folio 24-25);
5. Prayer related to "great liberation" [thar pa chen po] (folio 26-32);
6. [dpal rdo rje sder mo zhes bya ba'i gzungs] (folio 33-35);
7. [lam sho lo ka’i byin rlabs che ba’i gzungs (folio 33-35);
8. Three cards with unidentified text and one blank card (folio 38-41);
9. One card with unidentified text (folio 42);
10. Two diagrams with description in cursive dbu-med script (folio 43-44);
11. One little card with prayer (folio 45);
12. Two unidentified cards (folio 45-47).
Freehand drawings. Stamps printed in red ink. Cards placed between two cardboard covers and wrapped in cloth.
black ink, handmade laid paper, red ink, typing paper
10.5 × 22.5 × 1 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
public domain
OAI-PMH
up