Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuscript MAP 10016/8

Return to the collection of manuscripts

MAP 10016/8 Read manuscript
xylograph
A collection of prayer texts addressed to a group of Śākyamuni Buddha's closest disciples, the sixteen Arhats
different authors (including author of the 3rd work: Ngag dbang blo bzang bstan pa'i rgyal mtshan,
19th-20th century
Tibetan
Tibetan
1) Offering and prostration prayer of the sixteen Arhats – prostration and restoration ceremony [theg pa chen po’i gso skyong blang ba’i sgo nas thub dbang gnas brtan bcu drug dang bcas pa la phyag mchod thugs dam bskul ba’i chog …. bzhugs so ] (folio 1-7 [1a-7a]);
2) The method of applying bathing, while doing pūjā of the sixteen Arhats [gnas brtan mchod pa’i skabs su khrus gsol bya tshul bzhugs so] (folio 8-11 [1a-4a]);
3) Actual pūjā of sixteen Arhats, so called jewel of flourishing teachings of lord Buddha [thub dbang gnas brtan bcu drug dang bcas pa la mchod cing gsol ba gdab pa’i tshul thub bstan rgyas byed yid bzhin gyi nor bu zhes bya ba bzhugs so] (folio 12-31 [1a-20a]);
4) Vase visualization (deity generating phase) [bum bskyed] (folio 32-35 [1a-3a]);
5) Recitation of self-empowerment of Yamantaka [dpal rdo rje ’jigs byed kyi bdag ’jug ngag ’don gyi rim pa bzhugs so] (folio 36-53 [1a-18a]);
6) Recitation of peaceful and fearful fire pūjā of Yamāntaka [dpal rdo rje ’jigs byed kyi zhi rgyas kyi spyin sreg gi ngag ‘don bzhugs] (folio 54-66 [1a-13a]).
Fragments of the text marked with a red pencil. Texts are kept together with objects MAP/1-8, wrapped in a cotton cloth.
black ink, handmade laid paper, typing paper
10 × 37 × 9 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
public domain
OAI-PMH
up