Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuscript MAP 10016/7

Return to the collection of manuscripts

MAP 10016/7 Read manuscript
manuscript, movable type printing, xylograph
phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa bzhugs so
sanskr. Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā
Sūtra of perfection of wisdom in 8000 verses
Panchen Lama Lobsang Choekyi Gyaltsen
19th-20th century
Tibetan
Tibetan
Book published by Gushri sherab gyatso [gushri shes rab rgya mtsho], printed in Beijing at the Qing court which sponsored dissemination of Buddhism. There are images of Buddha Śākyamuni and Arhats.
The book in Tibetan Dbu can script, title is written also in Lantsa and Mongolian scripts. Missing pages (95 and 111) have been supplemented with manuscripts. Texts are kept together with objects of MAP/1-8, wrapped in a cotton cloth.
black ink, handmade paper, typing paper
10 × 37 × 9 cm
China
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
public domain
OAI-PMH
up