Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuscript MAP 10016/6

Return to the collection of manuscripts

MAP 10016/6 Read manuscript
xylograph
A collection of 5 Gelugpa prayer texts
1. Mkhas grub sangs rgyas ye shes,
2. Kadampa masters,
3. Panchen Lama Blo bzang chos kyi
19th-20th century
Tibetan
Tibetan
1) Commentary of confession prayer to the assembly of thirty five bodhisattvas [byang chub ltung bshags kyi tī ka bzhugs so] (folio 1-13 [1a-13a]);
2) Collection of teachings of the Kadampa masters [bka' gdams kyi skye bu dam pa rnams kyi gsung bgros thor bu ba bzhugs so] (folio 14-37 [,[1a-23b]); text incomplete + 2 folio with text and 4 images, including Atiśia and ’Brom ston;
3) Guru yoga, so called medicine of “vomiting inner illness” [rje btsun bla ma'i rnal byor dang nang gi khong skran don pa'i skyung sman zhes bya by bzhugs so]; composed by the Ist Panchen Lama Lobsang Choekyi Gyaltsen [pan chen bla ma blo bzang chos kyi rgyal msthan] (folio 39-43 [1a-5a]);
4) Instruction to keep pure morality; [tshul khrims yang dag par bsrung ba'i man ngag ces bya ba bzhugs so] composed by Lobsang Choekyi Gyaltsen [blo bzang chos kyi nyi rgyal msthan]; blocks made by Bsam grub mthong smon in Dben sa chos kyi pho brang (folio 4-61 [1a-18a]);
5) Instruction on karma and on the length of lives, [las rnams par ’byed pa'i mdo sogs dang tshe mtha'i mdo'i don bsdus nas bkod pa bzhugs so] composed by Drakpa Shadup [Grags pa bshad sgrub] in Cone [co ne] monastery (folio 62-75 [1a-14a]).
Hand-painted ornaments; figural motives, notes. Texts kept together with objects in MAP/1-8 wrapped in cottton cloth.
black ink, typing paper
10 × 37 × 9 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
public domain
OAI-PMH
up