Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript

Manuscript MAP 10016/5

Return to the collection of manuscripts

MAP 10016/5 Read manuscript
manuscript, xylograph
A collection of 7 sacred texts containing sacrificial rituals of tantric deities
19th-20th century
Tibetan
Tibetan
1) detailed analysis of pratītyasamutpāda; Tib. [rten 'brel gyi mtha' dpyad]; Mr. Yeshe dorjee [ye shes rdo rje] offered this block print to Tashi gomang monastery [bkra shis sgo mang] (folio 1-38 [1a-38a]);
2) The way of conducting ritual pūjā to four-headed protector [dpal mgon zhal bzhi la mchod gtor ’bul tshul bzhugs so] (folio 39-48 [1a-10a]);
3) Praise and sacrificial ceremony prayer to Dharma protector Cham sing [Icam sring]; Tib. [chos skyong dregs pa lcam sring gi mngon rtogs bskangs bshags bstod skul dang bcas pa bzhugs so'] (folio 49-60 [1a-12a]);
4) Praise and sacrificial prayer to god Brahmā [lha chen tshangs pa chen po'i mngon rtogs bskang bshags bstod pa bzhugs so] (folio 61-66 [1a-6a]);
5) The prayer to the White Mahākāla the wishfulling jewel [mgon dkar yid bzhin nor bu'i gtor chog bzhugs so] (folio 67-71 [1a-5a]);
6) Sacrificial prayer and torma ritual “for mending and restoring” to Yama the Dharma protector [dam chen chos kyi rgyal po'i gtor chog bskang gso bstod bskul dang bcas pa bzhugs so] (folio 72-90 [1a-19a]);
7) Ritual prayer to the Lord of Desire realm, goddess Maksor Gyelmo ['dod khams dbang phyug ma dmag zor rgyal mo'i sgrub thab gtor chog bzhugs so] (folio 91-109 [1a-29a]);
8) two pages of prayer (folio 110-111 [1b-2b]).
Texts are keept toghether with objects MAP /1-8 wrapped in cotton cloth.
black ink, handmade paper, typing paper
10 × 37 × 9 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
public domain
OAI-PMH
up