Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 2537

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 2537 Read manuscript
manuskrypt
(1) Kiduṅ Malat Rasmi; (2) Kiduṅ Tantri
(1) Malat Rasmi; (2) poemat Tantri
1884
balijski, środkowojawajski
balijskie
(1) Fragment Kiduṅ Malat Rasmi (dzieła znanego również jako Kiduṅ Pañji Malat Rasmi), romansu z XVIII wiecznego balijskiego cyklu opisującego dzieje legendarnego bohatera Pañji i księżniczki Rangkesari we wschodniej Jawie. (2) (z folio 43v): fragment Kiduṅ Tantri, opowieści baśniowych.
Trzecia cyfra w dacie w kolofonie jest nieczytelna, ale może być tam napisane śaka 1896 lub 1796. Ponieważ manuskrypt został zakupiony przez Andrzeja Wawrzyniaka przed 1971, ta pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna.
liście palmowe
3.6 × 42.2 × 6 cm
Indonezja (Bali)
domena publiczna
OAI-PMH