Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 10020

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 10020 Read manuscript
ksylograf, manuskrypt
Zbiór tekstów
XIX-XX wiek
tybetański
tybetańskie
Księga zawiera 12 tekstów o różnorodnej tematyce.
1. Sutra doskonałości Mądrości w stu tysiącu wersów [phags pa śes rab kyi pha rol tu phyin pa stoń phrag brgya pi don ma nor bar nsdus pa bum chuń-żes bya pa bźugs so] (folio 1-2);
2. Modlitwa spełniające życzenia [Pad ma byung gnas bSam pa lhun grub bzhugs so] (folio 3-8);
3. Pudźa ofiarna dla Hajagriwy [rta mgrin gsang sgrub kyi tshogs khor kyi cho ga rnal byor rol pa'i dga' ston zhes bya ba bzhugs so] (folio 9-19);
4. Niebiański napój - fale nektaru dla gniewnych buddów [Dregs po sde brgyad la gser skyems gtong ba'i cho ga bdud rtsi rlabs phreng zhes bya pa bzhugs so] (folio 20-24);
5. Pudźa oczyszczenia, zaproszenia i pochwał dla boga bogactwa Dzambhala [spyan 'dren khrugs gsol dang jo bo jei mdzad pa'i dzam bha la dkar po' bstod pa bzhugs so] (folio 25-33);
6. Osiągnięcia bogactw przez praktyki pięciu bogów na smokach, Skarb Klejnotów, Modlitwy dobrobytu i bogactwa dedykowane Białemu Dzambhala [dzam dkar brug gźon lha lńi sgo nas sgrub bya tshul yid bźin nor búi bań mdzod ces bya ba bźugs so] (folio 34-47);
7. Tajemna praktyka Hajagriwy, zwana bębnem zwycięstwa nad demonami [rta mgrin gsang sgrub kyi sgo nas bzlog pa'i bdud dpung pham pa’i rgyal rna zhes bya ba bzhugs so] (folio 48-53);
8. Recytacja i medytacja bóstw Białego Parasola [gsung tor gdungs dkar mo’i bsgom bzlas bde ba can gyi zhing du bgrod gdams pa bya rgyal khyung gi rta pho zhes bya ba bzhugs so] (folio 54-60);
9. Sposób recytacji mantry Buddy Mitugpa, odcięcie trwania nieczystego stanu [rdo rje mi khrugs pa'i rtsa snags don thab las sgrib rgyun gcod ces bya ba bzhugs so] (folio 61-62);
10. Metody recytacji 5 serii wielkiej mantry dla oczyszczenia złej karmy [ngan song sbyong pa la cher bsngags pa gzungs cen sde lna'i don thab bzhugs so] (folio 63-68, ksylograf 7 x 22 cm);
11. Modlitwa białego parasola [phags pa gdungs dkar mchog grub bzhugs so] (folio 69-93, rękopis, 8,8 x 21,8 cm);
12. Diamentowa sutra ['phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya ba bzhugs so] (folio 94-145, rękopis, 7,7 x 22 cm).
Tekst włożony pomiędzy dwie tekturowe okładki pokryte kolorowymi adamaszkami. Całość owinięta w bawełnianą chustę.
papier czerpany, papier maszynowy, tusz czarny
9 × 22 × 5 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH