Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Szkoła manuskryptów

szkoła manuskryptów

Szkoła manuskryptów to program skierowany do studentów i doktorantów uczelni wyższych zainteresowanych kulturą i historią kontynentu azjatyckiego. Podczas wykładów i warsztatów uczestnicy szkolenia zapoznali się z tradycjami piśmienniczymi Azji Południowej, Środkowej i Południowo-Wschodniej. Rozmawialiśmy o historii i rozwoju pisma, tradycyjnej literaturze, materiałach piśmiennych oraz sposobach ochrony, konserwacji i digitalizacji zabytkowych książek. W ramach projektu przewidziane były także warsztaty z czytania oryginalnych tekstów w sanskrycie, języku tybetańskim i mongolskim. Do współpracy zaprosiliśmy badaczy z wiodących instytucji europejskich.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy także pracowników naukowych i pracowników instytucji kultury, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę na temat azjatyckich manuskryptów.

Szkolenia odbyły się on-line w dniach 8-10 grudnia 2020 r. na platformie ZOOM.


PROGRAM

Formularz zgłoszeniowyszkoła manuskryptów