Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata

Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata

„Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata”

4 października 2019 – 16 lutego 2020 roku

Kuratorka: Dominika Kossowska-Janik

Głównym założeniem wystawy oraz publikacji jej towarzyszącej było zwrócenie uwagi na różnorodność pism, ich ewolucję i wzajemne oddziaływanie, będące odzwierciedleniem zjawiska dyfuzji kulturowej oraz przepływu myśli i idei w kulturze ludzkiej. Ze względu na charakterystykę tematu nie ograniczyliśmy się jedynie do pism azjatyckich. Na ekspozycji zaprezentowaliśmy prawie wszystkie obecnie istniejące systemy oraz najważniejsze pisma starożytne. Ekspozycja rozbudziła zainteresowanie tematyką pisma w wielu osobach, przyciągnęła także środowiska akademickie oraz pasjonatów, stając się miejscem spotkań i dyskusji.

Wśród eksponatów znalazł się bogaty zbiór manuskryptów i ksylografii azjatyckich z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku, a także obiekty wypożyczone m.in. z Muzeum Narodowego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju i innych instytucji oraz od osób prywatnych. Eksponaty były niezwykle różnorodne – od oryginalnej cegły z inskrypcją klinową (III tys. p.n.e.), jedynego znanego na świecie fragmentu egipskiej Księgi Umarłych napisanej dla kobiety (II tys. p.n.e.), aramejskiego zwoju ołowianego z inskrypcją magiczną (IV-VI wiek n.e.) po modlitewnik tatarski z fragmentami w języku polskim spisanymi literami arabskimi (XIX wiek), manuskrypty na liściach palmowych z Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, a nawet przykład tybetańskiej notacji muzycznej. W sumie zaprezentowano około 150 wyjątkowych obiektów z różnych stron świata. Tylko kilka z nich było kopiami, zdecydowaną większość stanowiły oryginalne artefakty o wartości historycznej i antropologicznej.

Dzięki takiemu doborowi eksponatów zwiedzający mogli zapoznać się nie tylko z historią poszczególnych systemów, ale również z tradycją piśmienniczą danych regionów, poznając przy tym różnorodną rolę pisma. Jest ono bowiem nie tylko narzędziem do zapisu słowa mówionego. Niekiedy wierzy się, że słowo pisane samo w sobie zawiera magiczną moc. W wielu kulturach docenia się także walory estetyczne pisma, a kaligrafię stawia się na równi z pozostałymi sztukami pięknymi.

Wystawie towarzyszyły liczne wydarzenia: ekspozycja prac kaligraficznych światowej sławy artysty Brody’ego Neuenschwandera oraz prowadzony przez niego performance „Silent Writing”, sympozjum międzynarodowe „Future Graphic Language”, wykłady orientalistów, archeologów, kaligrafów i typografów; warsztaty artystyczne dla rodzin, warsztaty artystyczne dla dorosłych, oprowadzania kuratorskie dla grup zorganizowanych i samodzielnych zwiedzających.

Wystawa została zrealizowana przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, która wzbogaciła ją o elementy interaktywne oraz współorganizowała część wydarzeń towarzyszących.


 • Wystawa – Slajd nr 1

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (1/23)

 • Wystawa – Slajd nr 2

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (2/23)

 • Wystawa – Slajd nr 3

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (3/23)

 • Wystawa – Slajd nr 4

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (4/23)

 • Wystawa – Slajd nr 5

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (5/23)

 • Wystawa – Slajd nr 6

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (6/23)

 • Wystawa – Slajd nr 7

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (7/23)

 • Wystawa – Slajd nr 8

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (8/23)

 • Wystawa – Slajd nr 9

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (9/23)

 • Wystawa – Slajd nr 10

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (10/23)

 • Wystawa – Slajd nr 11

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (11/23)

 • Wystawa – Slajd nr 12

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (12/23)

 • Wystawa – Slajd nr 13

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (13/23)

 • Wystawa – Slajd nr 14

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (14/23)

 • Wystawa – Slajd nr 15

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (15/23)

 • Wystawa – Slajd nr 16

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (16/23)

 • Wystawa – Slajd nr 17

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (17/23)

 • Wystawa – Slajd nr 18

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (18/23)

 • Wystawa – Slajd nr 19

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (19/23)

 • Wystawa – Slajd nr 20

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (20/23)

 • Wystawa – Slajd nr 21

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (21/23)

 • Wystawa – Slajd nr 22

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (22/23)

 • Wystawa – Slajd nr 23

  Wystawa "Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata" (23/23)

PATRONI MEDIALNI

Logo - 01-tvp
logo RDC
PARTNERZY

logo PJSTK
logo JetLine
logo UW