Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 21725

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 21725 Read manuscript
manuskrypt
Skanda-purāṇa
Skanda-purana
XX wiek
sanskryt
dewanagari
[Na karcie oryginal. numer 83 koniec lekcji trzynastej na karcie oryginal. numer 85 koniec lekcji czternastej na karcie oryginal. numer 91 koniec lekcji piętnastej (śoca-sāstre) na karcie oryginal. numer 96 koniec lekcji szesnastej na karcie oryginal. numer 114 koniec lekcji siedemnastej (vṛtrāsuravadho-nāma) na karcie oryginal. numer 128 koniec lekcji osiemnastej na karcie oryginal. numer 132 koniec lekcji dziewiętnastej na karcie oryginal. numer 137 koniec lekcji dwudziestej] oraz pół strony? innego manuskryptu (dewanagari, sanskryt), nienumerowany oryginalnie, jakieś zdania numerowane od 20 do 23.
Karty, niektóre połączone brzegami jak zeszyt, numerowane oryginalnie od 77 do 138.
papier, tusz czarny
12 × 24 cm
Indie, Nepal
domena publiczna
OAI-PMH