Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 21716

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 21716 Read manuscript
manuskrypt
Padma-purāṇa
Padma-purana (fragment)
XX wiek
sanskryt
dewanagari
Na karcie 53 to koniec 20 podrozdziału/lekcji Padma-purany (padma-purāṇe, pātāla-khaṇḍe, śeṣavātsyāyana-saṃvāde, gaṃḍakī-mahātmyaṃ nāma viṃśodhyāya || 20 || Na karcie 55 koniec 21 podrozdziału/lekcji Padma-purany (padma-purāṇe, pātāla-khaṇḍe, śeṣavātsyāyana-saṃvāde, saptaṛṣina?-darśanaṃ nāma ekoviṃsodhyāya ||21 || Na karcie 57 koniec 22 podrozdziału/lekcji Padma-purany (padma-purāṇe, pātāla-khaṇḍe, śeṣavātsyāyana-saṃvāde, nīlagiri-varṇanaṃ nāma dvāviṃśodhyāya ||22|| Na karcie 61 koniec 23 podrozdziału/lekcji Padma-purany (padma-purāṇe, pātāla-khaṇḍe, śeṣavātsyāyana-saṃvāde, rājaputrayo trayoviṃśodhyāyaḥ || 23 || Na karcie 64 koniec 24 podrozdziału/lekcji Padma-purany (padma-purāṇe, pātāla-khaṇḍe, śeṣavātsyāyana-saṃvāde, y/puṣ??la-vijayo nāma caturviṃśodhyāya || 24 || Na karcie 65 koniec 25 podrozdziału/lekcji Padma-purany (padma-purāṇe, pātāla-khaṇḍe, śeṣavātsyāyana-saṃvāde, suvāhusainya-samāgamo nāma paṃcaviṃsodhyāya ||25|| Na karcie 68 koniec 26 podrozdziału/lekcji Padma-purany (padma-purāṇe, pātāla-khaṇḍe, seṣavāyātsyāyana-saṃvāde gadāyuddaṃ nāma ṣaṭviṃśodhyāya ||26||.
Karty numerowane od 51 do 68.
papier, tusz czarny, tusz czerwony
13 × 29 cm
Indie, Nepal
domena publiczna
OAI-PMH