Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 20401

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 20401 Read manuscript
manuskrypt
Patiṉaintāṉāḷ uyitta kāṇṭam, Nālumantirikatai, Mutalāva(ru)tu patmāvatikkatai, Muṉṟāvatu piṟāmaṇappiḷḷaikkatai, Ṉālāvatu ñāṉakatai [Vētāḷakkatai]
Opowieści związane z eposem Mahābhārata oraz opowieści wampira związane ze zbiorem Vetālapañcaviṃśatikā
XIX-XX wiek
tamilski
tamilskie
W manuskrypcie wyodrębnić można kilka członów:
1. Karty oznaczone numerami 4-7, 9-12, 14-47 na lewym marginesie, brak wyróżnionych tytułów, tematyka związana z eposem Mahābhārata.
2. 47 kart, karty numerowane na lewym marginesie (numery 2-47, folio 1 bez numeru – strona tytułowa), karty 1- 43 opatrzone znakiem piḷḷaiyārcuḻi. Tytuł na pierwszej stronie (lewy margines): Patiṉaintāṉāḷ uyitta kāṇṭam ("Rozdział, który opowiada o piętnastym dniu"); obok tytułu na lewym marginesie umieszczono także inwokację do boga Śiwy: civayamayam. Treść otwiera opowieść związana tematycznie z eposem Mahābhārata, fragment rozpoczyna zdanie wprowadzające relację mędrca Sandziai (Cañcaiya makāmuṉi) prezentowaną królowi Dhritarasztrze (Tirutaṟāṭṣa makāṟājaṉ). Ostatni liść (folio 35) mówi, że jest to końcowy fragment rozdziału eposu Mahābhārata pod tytułem Tuṟōṉar paṟuvam ("Rozdział o Dronie" ). Folio 36 zawiera kolejny tytuł na lewym marginesie: Nālu mantiri katai („Opowieść o czterech ministrach”), tekst niewyraźnie zabarwiony, karty 44-47 bez znaku piḷḷaiyārcuḻi.
3. Dodatkowo manuskrypt zawiera luźne karty oznaczone numerami: 2, 4, 6, 7, 8, 9, kartę bez numeru, opatrzoną na lewym marginesie tytułem Mutalāva(ru)tu patmāvatikkatai („Pierwsza opowieść o Padmawati”) oraz kartę bez numerem zawierającą kilka linijek niewyraźnego tekstu. Karty 2 i 4 prawdopodobnie należą do zbioru „Opowieści wampira” i stanowią początkową część opowieści ramowej, w której do króla Wikramaditji przybywa z podarunkami mędrzec Cāntacilar prosząc o przyniesienie mu wampira z miejsca kremacji. Pozostałe karty prawdopodobnie zawierają fragmenty pierwszej opowieści ze zbioru „Opowieści wampira”, zatytułowanej Mutalāva(ru)tu patmāvatikkatai („Pierwsza opowieść o Padmawati”).
4. 39 kart, oznaczonych numerami 2-39, folio 1 bez numeru (strona tytułowa), brakuje kart nr 29 i 38; tytuły na lewych marginesach: Muṉṟāvatu piṟāmaṇappiḷḷaikkatai („Trzecia opowieść o synu bramina), Ṉālāvatu ñāṉakatai („Czwarta opowieść o mądrości”). Teksty należą do zbioru opowieści znanego pod tytułem Vētāḷakkatai („Opowieści wampira”, por. Babington 1831), będącego tamilską wersją sanskryckiego zbioru Vetālapañcaviṃśatikā („[Zbiór] dwudziestu pięciu [opowieści] wampira”), istniejącego w kilku wersjach (zob. Penzer 1926, 225-294, Penzer 1927, 199-270). Poszczególne opowiadania rozpoczyna nawiązanie do opowieści ramowej, w której wampir (vētaḷam) przedstawia na miejscu kremacji rozmaite historie królowi Wikarmaditji (Vikkiramātittaṉ).
liście palmowe
5 × 25 × 20 cm
Indie (Tamilnadu)

Babington, B.G. (transl.). 1831. The Vedala Cadai. In: Ibn al-din al- Agwati; Hodgson, Brian Houghton et al. Miscellaneous Translations from Oriental Languages, vol. 1. http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167690500,
Penzer, N. M. (ed.) 1926. The Ocean of Story, being C.H. Tawney's Translation of Somadeva's Kathā Sarit Sāgara, vol. VI. London: Chas. J. Sawyer. ,
Penzer, N. M. (ed.) 1927. The Ocean of Story, being C.H. Tawney's Translation of Somadeva's Kathā Sarit Sāgara, vol. VII. London: Chas. J. Sawyer.
domena publiczna
OAI-PMH